پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
5985
بیشترین: 
6205
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6050
زمان: 
4/28 21:20
قیمت دلار استرالیا امروز 28 تیر 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 28 تیر 1397 , 6050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 10:20","price":6052},{"date":"1397/04/28 10:30","price":6055},{"date":"1397/04/28 10:40","price":6052},{"date":"1397/04/28 10:50","price":6048},{"date":"1397/04/28 11:00","price":6049},{"date":"1397/04/28 11:10","price":6047},{"date":"1397/04/28 11:20","price":6045},{"date":"1397/04/28 11:30","price":6038},{"date":"1397/04/28 11:40","price":6006},{"date":"1397/04/28 11:50","price":5985},{"date":"1397/04/28 12:00","price":6008},{"date":"1397/04/28 12:10","price":6028},{"date":"1397/04/28 12:20","price":6030},{"date":"1397/04/28 12:30","price":6061},{"date":"1397/04/28 12:40","price":6051},{"date":"1397/04/28 12:50","price":6073},{"date":"1397/04/28 13:00","price":6067},{"date":"1397/04/28 13:10","price":6073},{"date":"1397/04/28 13:20","price":6083},{"date":"1397/04/28 13:30","price":6073},{"date":"1397/04/28 13:40","price":6082},{"date":"1397/04/28 13:50","price":6128},{"date":"1397/04/28 14:00","price":6133},{"date":"1397/04/28 14:10","price":6157},{"date":"1397/04/28 14:20","price":6165},{"date":"1397/04/28 14:30","price":6163},{"date":"1397/04/28 14:40","price":6158},{"date":"1397/04/28 15:00","price":6162},{"date":"1397/04/28 15:10","price":6201},{"date":"1397/04/28 15:20","price":6205},{"date":"1397/04/28 15:30","price":6199},{"date":"1397/04/28 15:40","price":6194},{"date":"1397/04/28 15:50","price":6084},{"date":"1397/04/28 16:00","price":6039},{"date":"1397/04/28 16:10","price":6044},{"date":"1397/04/28 16:20","price":6035},{"date":"1397/04/28 16:30","price":6022},{"date":"1397/04/28 16:40","price":6031},{"date":"1397/04/28 16:50","price":6029},{"date":"1397/04/28 17:00","price":6008},{"date":"1397/04/28 17:10","price":6010},{"date":"1397/04/28 17:20","price":6020},{"date":"1397/04/28 17:30","price":6019},{"date":"1397/04/28 17:40","price":6031},{"date":"1397/04/28 17:50","price":6038},{"date":"1397/04/28 18:00","price":6030},{"date":"1397/04/28 18:10","price":6051},{"date":"1397/04/28 18:30","price":6059},{"date":"1397/04/28 18:40","price":6061},{"date":"1397/04/28 18:50","price":6053},{"date":"1397/04/28 19:00","price":6089},{"date":"1397/04/28 19:10","price":6110},{"date":"1397/04/28 19:20","price":6094},{"date":"1397/04/28 19:30","price":6096},{"date":"1397/04/28 19:40","price":6059},{"date":"1397/04/28 19:50","price":6088},{"date":"1397/04/28 20:00","price":6078},{"date":"1397/04/28 20:10","price":6071},{"date":"1397/04/28 20:20","price":6055},{"date":"1397/04/28 20:30","price":6058},{"date":"1397/04/28 20:40","price":6060},{"date":"1397/04/28 20:50","price":6070},{"date":"1397/04/28 21:00","price":6062},{"date":"1397/04/28 21:10","price":6061},{"date":"1397/04/28 21:20","price":6050}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398