پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
6134
بیشترین: 
6379
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6215
زمان: 
4/28 21:20
قیمت دلار کانادا امروز 28 تیر 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 28 تیر 1397 , 6215 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 10:20","price":6194},{"date":"1397/04/28 10:30","price":6198},{"date":"1397/04/28 10:50","price":6190},{"date":"1397/04/28 11:00","price":6194},{"date":"1397/04/28 11:20","price":6193},{"date":"1397/04/28 11:30","price":6189},{"date":"1397/04/28 11:40","price":6155},{"date":"1397/04/28 11:50","price":6134},{"date":"1397/04/28 12:00","price":6167},{"date":"1397/04/28 12:10","price":6183},{"date":"1397/04/28 12:20","price":6194},{"date":"1397/04/28 12:30","price":6220},{"date":"1397/04/28 12:40","price":6209},{"date":"1397/04/28 12:50","price":6233},{"date":"1397/04/28 13:00","price":6224},{"date":"1397/04/28 13:10","price":6234},{"date":"1397/04/28 13:20","price":6248},{"date":"1397/04/28 13:30","price":6243},{"date":"1397/04/28 13:40","price":6252},{"date":"1397/04/28 13:50","price":6297},{"date":"1397/04/28 14:00","price":6304},{"date":"1397/04/28 14:10","price":6329},{"date":"1397/04/28 14:20","price":6340},{"date":"1397/04/28 14:30","price":6337},{"date":"1397/04/28 14:40","price":6330},{"date":"1397/04/28 14:50","price":6329},{"date":"1397/04/28 15:00","price":6333},{"date":"1397/04/28 15:10","price":6373},{"date":"1397/04/28 15:20","price":6379},{"date":"1397/04/28 15:30","price":6374},{"date":"1397/04/28 15:40","price":6371},{"date":"1397/04/28 15:50","price":6258},{"date":"1397/04/28 16:00","price":6215},{"date":"1397/04/28 16:10","price":6218},{"date":"1397/04/28 16:20","price":6209},{"date":"1397/04/28 16:30","price":6196},{"date":"1397/04/28 16:40","price":6204},{"date":"1397/04/28 16:50","price":6202},{"date":"1397/04/28 17:00","price":6183},{"date":"1397/04/28 17:10","price":6187},{"date":"1397/04/28 17:20","price":6192},{"date":"1397/04/28 17:30","price":6195},{"date":"1397/04/28 17:40","price":6204},{"date":"1397/04/28 17:50","price":6211},{"date":"1397/04/28 18:00","price":6200},{"date":"1397/04/28 18:10","price":6228},{"date":"1397/04/28 18:20","price":6227},{"date":"1397/04/28 18:30","price":6234},{"date":"1397/04/28 18:50","price":6235},{"date":"1397/04/28 19:00","price":6271},{"date":"1397/04/28 19:10","price":6288},{"date":"1397/04/28 19:20","price":6274},{"date":"1397/04/28 19:30","price":6275},{"date":"1397/04/28 19:40","price":6237},{"date":"1397/04/28 19:50","price":6256},{"date":"1397/04/28 20:00","price":6248},{"date":"1397/04/28 20:10","price":6243},{"date":"1397/04/28 20:20","price":6216},{"date":"1397/04/28 20:30","price":6229},{"date":"1397/04/28 20:40","price":6226},{"date":"1397/04/28 20:50","price":6239},{"date":"1397/04/28 21:00","price":6228},{"date":"1397/04/28 21:10","price":6230},{"date":"1397/04/28 21:20","price":6215}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398