پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
717
بیشترین: 
748
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
731
زمان: 
4/28 21:20
قیمت ین ژاپن امروز 28 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 28 تیر 1397 , 731 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 10:20","price":724},{"date":"1397/04/28 10:30","price":723},{"date":"1397/04/28 11:20","price":724},{"date":"1397/04/28 11:40","price":720},{"date":"1397/04/28 11:50","price":717},{"date":"1397/04/28 12:00","price":722},{"date":"1397/04/28 12:20","price":723},{"date":"1397/04/28 12:30","price":727},{"date":"1397/04/28 12:40","price":726},{"date":"1397/04/28 12:50","price":730},{"date":"1397/04/28 13:00","price":728},{"date":"1397/04/28 13:10","price":729},{"date":"1397/04/28 13:20","price":731},{"date":"1397/04/28 13:40","price":732},{"date":"1397/04/28 13:50","price":737},{"date":"1397/04/28 14:00","price":738},{"date":"1397/04/28 14:10","price":741},{"date":"1397/04/28 14:20","price":742},{"date":"1397/04/28 14:40","price":741},{"date":"1397/04/28 15:10","price":746},{"date":"1397/04/28 15:30","price":748},{"date":"1397/04/28 15:40","price":746},{"date":"1397/04/28 15:50","price":734},{"date":"1397/04/28 16:00","price":729},{"date":"1397/04/28 16:10","price":730},{"date":"1397/04/28 16:20","price":727},{"date":"1397/04/28 16:30","price":725},{"date":"1397/04/28 16:40","price":727},{"date":"1397/04/28 16:50","price":726},{"date":"1397/04/28 17:00","price":724},{"date":"1397/04/28 17:10","price":725},{"date":"1397/04/28 17:20","price":726},{"date":"1397/04/28 17:30","price":725},{"date":"1397/04/28 17:40","price":727},{"date":"1397/04/28 17:50","price":728},{"date":"1397/04/28 18:10","price":729},{"date":"1397/04/28 18:20","price":730},{"date":"1397/04/28 18:40","price":731},{"date":"1397/04/28 19:00","price":735},{"date":"1397/04/28 19:10","price":737},{"date":"1397/04/28 19:20","price":735},{"date":"1397/04/28 19:30","price":736},{"date":"1397/04/28 19:40","price":731},{"date":"1397/04/28 19:50","price":734},{"date":"1397/04/28 20:10","price":733},{"date":"1397/04/28 20:20","price":730},{"date":"1397/04/28 20:30","price":732},{"date":"1397/04/28 20:50","price":733},{"date":"1397/04/28 21:00","price":732},{"date":"1397/04/28 21:20","price":731}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398