پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1199
بیشترین: 
1245
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1218
زمان: 
4/28 21:20
قیمت یوان چین امروز 28 تیر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 28 تیر 1397 , 1218 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 10:20","price":1210},{"date":"1397/04/28 10:30","price":1211},{"date":"1397/04/28 11:10","price":1210},{"date":"1397/04/28 11:40","price":1203},{"date":"1397/04/28 11:50","price":1199},{"date":"1397/04/28 12:00","price":1205},{"date":"1397/04/28 12:10","price":1209},{"date":"1397/04/28 12:20","price":1210},{"date":"1397/04/28 12:30","price":1216},{"date":"1397/04/28 12:40","price":1213},{"date":"1397/04/28 12:50","price":1218},{"date":"1397/04/28 13:00","price":1217},{"date":"1397/04/28 13:20","price":1219},{"date":"1397/04/28 13:30","price":1218},{"date":"1397/04/28 13:40","price":1220},{"date":"1397/04/28 13:50","price":1229},{"date":"1397/04/28 14:00","price":1231},{"date":"1397/04/28 14:10","price":1236},{"date":"1397/04/28 14:20","price":1238},{"date":"1397/04/28 14:30","price":1237},{"date":"1397/04/28 14:40","price":1235},{"date":"1397/04/28 15:00","price":1236},{"date":"1397/04/28 15:10","price":1244},{"date":"1397/04/28 15:20","price":1245},{"date":"1397/04/28 15:40","price":1244},{"date":"1397/04/28 15:50","price":1222},{"date":"1397/04/28 16:00","price":1214},{"date":"1397/04/28 16:10","price":1215},{"date":"1397/04/28 16:20","price":1213},{"date":"1397/04/28 16:30","price":1210},{"date":"1397/04/28 16:40","price":1212},{"date":"1397/04/28 16:50","price":1213},{"date":"1397/04/28 17:00","price":1208},{"date":"1397/04/28 17:10","price":1207},{"date":"1397/04/28 17:20","price":1210},{"date":"1397/04/28 17:40","price":1212},{"date":"1397/04/28 17:50","price":1215},{"date":"1397/04/28 18:00","price":1213},{"date":"1397/04/28 18:10","price":1216},{"date":"1397/04/28 18:30","price":1217},{"date":"1397/04/28 18:40","price":1218},{"date":"1397/04/28 19:00","price":1225},{"date":"1397/04/28 19:10","price":1228},{"date":"1397/04/28 19:20","price":1226},{"date":"1397/04/28 19:30","price":1227},{"date":"1397/04/28 19:40","price":1220},{"date":"1397/04/28 19:50","price":1224},{"date":"1397/04/28 20:00","price":1223},{"date":"1397/04/28 20:10","price":1222},{"date":"1397/04/28 20:20","price":1218},{"date":"1397/04/28 20:30","price":1219},{"date":"1397/04/28 20:40","price":1220},{"date":"1397/04/28 20:50","price":1222},{"date":"1397/04/28 21:00","price":1220},{"date":"1397/04/28 21:10","price":1219},{"date":"1397/04/28 21:20","price":1218}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398