پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1673
بیشترین: 
1751
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1710
زمان: 
4/28 21:20
قیمت لیر ترکیه امروز 28 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 28 تیر 1397 , 1710 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 10:20","price":1698},{"date":"1397/04/28 10:30","price":1701},{"date":"1397/04/28 10:40","price":1700},{"date":"1397/04/28 11:00","price":1698},{"date":"1397/04/28 11:20","price":1695},{"date":"1397/04/28 11:40","price":1685},{"date":"1397/04/28 11:50","price":1686},{"date":"1397/04/28 12:00","price":1691},{"date":"1397/04/28 12:10","price":1694},{"date":"1397/04/28 12:20","price":1696},{"date":"1397/04/28 12:30","price":1705},{"date":"1397/04/28 12:40","price":1701},{"date":"1397/04/28 12:50","price":1704},{"date":"1397/04/28 13:00","price":1702},{"date":"1397/04/28 13:10","price":1707},{"date":"1397/04/28 13:30","price":1708},{"date":"1397/04/28 13:40","price":1716},{"date":"1397/04/28 13:50","price":1720},{"date":"1397/04/28 14:00","price":1724},{"date":"1397/04/28 14:10","price":1733},{"date":"1397/04/28 14:20","price":1738},{"date":"1397/04/28 14:30","price":1739},{"date":"1397/04/28 14:40","price":1733},{"date":"1397/04/28 14:50","price":1731},{"date":"1397/04/28 15:00","price":1736},{"date":"1397/04/28 15:10","price":1751},{"date":"1397/04/28 15:20","price":1747},{"date":"1397/04/28 15:30","price":1750},{"date":"1397/04/28 15:40","price":1743},{"date":"1397/04/28 15:50","price":1673},{"date":"1397/04/28 16:00","price":1703},{"date":"1397/04/28 16:20","price":1700},{"date":"1397/04/28 16:30","price":1697},{"date":"1397/04/28 16:40","price":1701},{"date":"1397/04/28 16:50","price":1694},{"date":"1397/04/28 17:00","price":1695},{"date":"1397/04/28 17:10","price":1699},{"date":"1397/04/28 17:20","price":1697},{"date":"1397/04/28 17:40","price":1704},{"date":"1397/04/28 17:50","price":1702},{"date":"1397/04/28 18:00","price":1703},{"date":"1397/04/28 18:10","price":1712},{"date":"1397/04/28 18:20","price":1707},{"date":"1397/04/28 18:30","price":1711},{"date":"1397/04/28 18:50","price":1709},{"date":"1397/04/28 19:00","price":1719},{"date":"1397/04/28 19:10","price":1726},{"date":"1397/04/28 19:20","price":1721},{"date":"1397/04/28 19:30","price":1716},{"date":"1397/04/28 19:40","price":1714},{"date":"1397/04/28 19:50","price":1719},{"date":"1397/04/28 20:00","price":1715},{"date":"1397/04/28 20:10","price":1716},{"date":"1397/04/28 20:20","price":1711},{"date":"1397/04/28 20:30","price":1713},{"date":"1397/04/28 20:40","price":1711},{"date":"1397/04/28 20:50","price":1717},{"date":"1397/04/28 21:00","price":1716},{"date":"1397/04/28 21:10","price":1712},{"date":"1397/04/28 21:20","price":1710}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398