پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2202
بیشترین: 
2296
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2248
زمان: 
4/28 21:20
قیمت درهم امارات امروز 28 تیر 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 28 تیر 1397 , 2248 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 10:20","price":2221},{"date":"1397/04/28 10:30","price":2223},{"date":"1397/04/28 10:50","price":2222},{"date":"1397/04/28 11:20","price":2223},{"date":"1397/04/28 11:30","price":2222},{"date":"1397/04/28 11:40","price":2210},{"date":"1397/04/28 11:50","price":2202},{"date":"1397/04/28 12:00","price":2215},{"date":"1397/04/28 12:10","price":2221},{"date":"1397/04/28 12:20","price":2224},{"date":"1397/04/28 12:30","price":2236},{"date":"1397/04/28 12:40","price":2233},{"date":"1397/04/28 12:50","price":2242},{"date":"1397/04/28 13:00","price":2239},{"date":"1397/04/28 13:10","price":2242},{"date":"1397/04/28 13:20","price":2249},{"date":"1397/04/28 13:30","price":2247},{"date":"1397/04/28 13:40","price":2250},{"date":"1397/04/28 13:50","price":2266},{"date":"1397/04/28 14:00","price":2269},{"date":"1397/04/28 14:10","price":2278},{"date":"1397/04/28 14:20","price":2282},{"date":"1397/04/28 14:30","price":2283},{"date":"1397/04/28 14:40","price":2280},{"date":"1397/04/28 15:00","price":2282},{"date":"1397/04/28 15:10","price":2296},{"date":"1397/04/28 15:50","price":2256},{"date":"1397/04/28 16:00","price":2241},{"date":"1397/04/28 16:10","price":2242},{"date":"1397/04/28 16:20","price":2239},{"date":"1397/04/28 16:30","price":2233},{"date":"1397/04/28 16:40","price":2237},{"date":"1397/04/28 16:50","price":2235},{"date":"1397/04/28 17:00","price":2229},{"date":"1397/04/28 17:10","price":2230},{"date":"1397/04/28 17:20","price":2234},{"date":"1397/04/28 17:30","price":2235},{"date":"1397/04/28 17:40","price":2240},{"date":"1397/04/28 17:50","price":2243},{"date":"1397/04/28 18:00","price":2239},{"date":"1397/04/28 18:10","price":2245},{"date":"1397/04/28 18:20","price":2246},{"date":"1397/04/28 18:30","price":2247},{"date":"1397/04/28 18:40","price":2249},{"date":"1397/04/28 18:50","price":2248},{"date":"1397/04/28 19:00","price":2260},{"date":"1397/04/28 19:10","price":2266},{"date":"1397/04/28 19:20","price":2261},{"date":"1397/04/28 19:30","price":2262},{"date":"1397/04/28 19:40","price":2249},{"date":"1397/04/28 19:50","price":2257},{"date":"1397/04/28 20:00","price":2255},{"date":"1397/04/28 20:10","price":2254},{"date":"1397/04/28 20:20","price":2249},{"date":"1397/04/28 20:30","price":2250},{"date":"1397/04/28 20:40","price":2251},{"date":"1397/04/28 20:50","price":2255},{"date":"1397/04/28 21:00","price":2251},{"date":"1397/04/28 21:10","price":2250},{"date":"1397/04/28 21:20","price":2248}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398