پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
10556
بیشترین: 
10979
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10718
زمان: 
4/28 21:20
قیمت پوند امروز 28 تیر 1397
قیمت پونددر تاریخ 28 تیر 1397 , 10718 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 10:20","price":10667},{"date":"1397/04/28 10:30","price":10674},{"date":"1397/04/28 10:40","price":10673},{"date":"1397/04/28 10:50","price":10668},{"date":"1397/04/28 11:00","price":10667},{"date":"1397/04/28 11:10","price":10663},{"date":"1397/04/28 11:20","price":10658},{"date":"1397/04/28 11:30","price":10651},{"date":"1397/04/28 11:40","price":10593},{"date":"1397/04/28 11:50","price":10556},{"date":"1397/04/28 12:00","price":10621},{"date":"1397/04/28 12:10","price":10637},{"date":"1397/04/28 12:20","price":10644},{"date":"1397/04/28 12:30","price":10699},{"date":"1397/04/28 12:40","price":10685},{"date":"1397/04/28 12:50","price":10723},{"date":"1397/04/28 13:00","price":10712},{"date":"1397/04/28 13:10","price":10726},{"date":"1397/04/28 13:20","price":10754},{"date":"1397/04/28 13:30","price":10728},{"date":"1397/04/28 13:40","price":10749},{"date":"1397/04/28 13:50","price":10830},{"date":"1397/04/28 14:00","price":10843},{"date":"1397/04/28 14:10","price":10890},{"date":"1397/04/28 14:20","price":10905},{"date":"1397/04/28 14:30","price":10901},{"date":"1397/04/28 14:40","price":10885},{"date":"1397/04/28 14:50","price":10888},{"date":"1397/04/28 15:00","price":10897},{"date":"1397/04/28 15:10","price":10977},{"date":"1397/04/28 15:20","price":10968},{"date":"1397/04/28 15:30","price":10979},{"date":"1397/04/28 15:40","price":10958},{"date":"1397/04/28 15:50","price":10764},{"date":"1397/04/28 16:00","price":10684},{"date":"1397/04/28 16:10","price":10693},{"date":"1397/04/28 16:20","price":10672},{"date":"1397/04/28 16:30","price":10654},{"date":"1397/04/28 16:40","price":10667},{"date":"1397/04/28 16:50","price":10663},{"date":"1397/04/28 17:00","price":10626},{"date":"1397/04/28 17:10","price":10634},{"date":"1397/04/28 17:20","price":10644},{"date":"1397/04/28 17:30","price":10652},{"date":"1397/04/28 17:40","price":10666},{"date":"1397/04/28 17:50","price":10679},{"date":"1397/04/28 18:00","price":10668},{"date":"1397/04/28 18:10","price":10705},{"date":"1397/04/28 18:20","price":10700},{"date":"1397/04/28 18:30","price":10716},{"date":"1397/04/28 18:40","price":10729},{"date":"1397/04/28 18:50","price":10723},{"date":"1397/04/28 19:00","price":10779},{"date":"1397/04/28 19:10","price":10815},{"date":"1397/04/28 19:20","price":10793},{"date":"1397/04/28 19:30","price":10799},{"date":"1397/04/28 19:40","price":10737},{"date":"1397/04/28 19:50","price":10778},{"date":"1397/04/28 20:00","price":10768},{"date":"1397/04/28 20:10","price":10756},{"date":"1397/04/28 20:20","price":10718},{"date":"1397/04/28 20:30","price":10735},{"date":"1397/04/28 20:40","price":10736},{"date":"1397/04/28 20:50","price":10753},{"date":"1397/04/28 21:00","price":10737},{"date":"1397/04/28 21:10","price":10734},{"date":"1397/04/28 21:20","price":10718}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398