پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1027900
بیشترین: 
1052600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1052000
زمان: 
4/28 22:45
قیمت مثقال طلا امروز 28 تیر 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 28 تیر 1397 , 1052000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 10:15","price":1028600},{"date":"1397/04/28 10:25","price":1028500},{"date":"1397/04/28 10:35","price":1028600},{"date":"1397/04/28 10:45","price":1028700},{"date":"1397/04/28 10:55","price":1028600},{"date":"1397/04/28 11:05","price":1028500},{"date":"1397/04/28 11:15","price":1028700},{"date":"1397/04/28 11:25","price":1028600},{"date":"1397/04/28 11:45","price":1028700},{"date":"1397/04/28 11:55","price":1027900},{"date":"1397/04/28 12:15","price":1031500},{"date":"1397/04/28 12:25","price":1032300},{"date":"1397/04/28 12:35","price":1032500},{"date":"1397/04/28 12:45","price":1033100},{"date":"1397/04/28 12:55","price":1034100},{"date":"1397/04/28 13:05","price":1033000},{"date":"1397/04/28 13:15","price":1034000},{"date":"1397/04/28 13:25","price":1035100},{"date":"1397/04/28 13:35","price":1037500},{"date":"1397/04/28 13:55","price":1039000},{"date":"1397/04/28 14:05","price":1041000},{"date":"1397/04/28 14:15","price":1040000},{"date":"1397/04/28 14:25","price":1039500},{"date":"1397/04/28 14:35","price":1038500},{"date":"1397/04/28 14:45","price":1041000},{"date":"1397/04/28 14:55","price":1041500},{"date":"1397/04/28 15:15","price":1041000},{"date":"1397/04/28 15:45","price":1040500},{"date":"1397/04/28 15:55","price":1041000},{"date":"1397/04/28 16:05","price":1038000},{"date":"1397/04/28 16:15","price":1040000},{"date":"1397/04/28 16:25","price":1041400},{"date":"1397/04/28 16:35","price":1042300},{"date":"1397/04/28 16:45","price":1041500},{"date":"1397/04/28 16:55","price":1041400},{"date":"1397/04/28 17:15","price":1040700},{"date":"1397/04/28 17:25","price":1043000},{"date":"1397/04/28 17:35","price":1043700},{"date":"1397/04/28 17:55","price":1045100},{"date":"1397/04/28 18:05","price":1046500},{"date":"1397/04/28 18:15","price":1050200},{"date":"1397/04/28 18:25","price":1050500},{"date":"1397/04/28 18:35","price":1050400},{"date":"1397/04/28 18:45","price":1051500},{"date":"1397/04/28 18:55","price":1051000},{"date":"1397/04/28 19:05","price":1052500},{"date":"1397/04/28 19:15","price":1052600},{"date":"1397/04/28 19:25","price":1049600},{"date":"1397/04/28 19:35","price":1047900},{"date":"1397/04/28 19:45","price":1049500},{"date":"1397/04/28 19:55","price":1046900},{"date":"1397/04/28 20:05","price":1048400},{"date":"1397/04/28 20:15","price":1049400},{"date":"1397/04/28 20:25","price":1048000},{"date":"1397/04/28 20:35","price":1047500},{"date":"1397/04/28 20:45","price":1048500},{"date":"1397/04/28 20:55","price":1048000},{"date":"1397/04/28 21:15","price":1049500},{"date":"1397/04/28 21:25","price":1048900},{"date":"1397/04/28 21:35","price":1048500},{"date":"1397/04/28 21:45","price":1049800},{"date":"1397/04/28 21:55","price":1048300},{"date":"1397/04/28 22:05","price":1050900},{"date":"1397/04/28 22:15","price":1052100},{"date":"1397/04/28 22:25","price":1052200},{"date":"1397/04/28 22:35","price":1051500},{"date":"1397/04/28 22:45","price":1052000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398