کمترین: 
69.1
بیشترین: 
69.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.1
زمان: 
4/28 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 28 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 28 تیر 1397 , 69.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 09:20","price":69.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398