کمترین: 
13047.2
بیشترین: 
13047.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13047.2
زمان: 
4/28 09:20
قیمت بات تایلند امروز 28 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 28 تیر 1397 , 13047.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 09:20","price":13047.2}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398