کمترین: 
14359.7
بیشترین: 
14359.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14359.7
زمان: 
4/28 09:20
قیمت دینار کویت امروز 28 تیر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 28 تیر 1397 , 14359.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 09:20","price":14359.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398