کمترین: 
5079
بیشترین: 
5079
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5079
زمان: 
4/28 09:20
قیمت یورو امروز 28 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 28 تیر 1397 , 5079 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 09:20","price":5079}
بروزرسانی در تاریخ 25 تیر 1399