پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
234100
بیشترین: 
239800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
239400
زمان: 
4/28 23:45
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 28 تیر 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 28 تیر 1397 , 239400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 04:55","price":234600},{"date":"1397/04/28 05:15","price":234500},{"date":"1397/04/28 05:55","price":234400},{"date":"1397/04/28 06:25","price":234300},{"date":"1397/04/28 06:35","price":234400},{"date":"1397/04/28 07:15","price":234300},{"date":"1397/04/28 07:20","price":234400},{"date":"1397/04/28 07:50","price":234300},{"date":"1397/04/28 08:15","price":234400},{"date":"1397/04/28 10:05","price":234300},{"date":"1397/04/28 11:55","price":234100},{"date":"1397/04/28 12:15","price":235000},{"date":"1397/04/28 12:25","price":235100},{"date":"1397/04/28 12:35","price":235200},{"date":"1397/04/28 12:45","price":235300},{"date":"1397/04/28 12:55","price":235600},{"date":"1397/04/28 13:05","price":235300},{"date":"1397/04/28 13:15","price":235500},{"date":"1397/04/28 13:25","price":235800},{"date":"1397/04/28 13:35","price":236300},{"date":"1397/04/28 13:55","price":236700},{"date":"1397/04/28 14:05","price":237100},{"date":"1397/04/28 14:15","price":236900},{"date":"1397/04/28 14:25","price":236800},{"date":"1397/04/28 14:35","price":236600},{"date":"1397/04/28 14:45","price":237100},{"date":"1397/04/28 14:55","price":237200},{"date":"1397/04/28 15:15","price":237100},{"date":"1397/04/28 15:45","price":237000},{"date":"1397/04/28 15:55","price":237100},{"date":"1397/04/28 16:05","price":236400},{"date":"1397/04/28 16:15","price":236900},{"date":"1397/04/28 16:25","price":237200},{"date":"1397/04/28 16:35","price":237400},{"date":"1397/04/28 16:45","price":237200},{"date":"1397/04/28 17:15","price":237100},{"date":"1397/04/28 17:25","price":237600},{"date":"1397/04/28 17:35","price":237700},{"date":"1397/04/28 17:55","price":238100},{"date":"1397/04/28 18:05","price":238400},{"date":"1397/04/28 18:15","price":239200},{"date":"1397/04/28 18:25","price":239300},{"date":"1397/04/28 18:45","price":239500},{"date":"1397/04/28 18:55","price":239400},{"date":"1397/04/28 19:05","price":239700},{"date":"1397/04/28 19:15","price":239800},{"date":"1397/04/28 19:25","price":239100},{"date":"1397/04/28 19:35","price":238700},{"date":"1397/04/28 19:45","price":239100},{"date":"1397/04/28 19:55","price":238500},{"date":"1397/04/28 20:05","price":238800},{"date":"1397/04/28 20:15","price":239000},{"date":"1397/04/28 20:25","price":238700},{"date":"1397/04/28 20:35","price":238600},{"date":"1397/04/28 20:45","price":238800},{"date":"1397/04/28 20:55","price":238700},{"date":"1397/04/28 21:15","price":239100},{"date":"1397/04/28 21:25","price":238900},{"date":"1397/04/28 21:35","price":238800},{"date":"1397/04/28 21:45","price":239100},{"date":"1397/04/28 21:55","price":238800},{"date":"1397/04/28 22:05","price":239400},{"date":"1397/04/28 22:15","price":239700},{"date":"1397/04/28 22:35","price":239500},{"date":"1397/04/28 22:45","price":239600},{"date":"1397/04/28 22:55","price":239500},{"date":"1397/04/28 23:25","price":239400},{"date":"1397/04/28 23:35","price":239500},{"date":"1397/04/28 23:45","price":239400}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398