کمترین: 
1217.68
بیشترین: 
1227.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1217.68
زمان: 
4/28 16:00
قیمت اونس طلا امروز 28 تیر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 28 تیر 1397 , 1217.68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 01:00","price":1227.67},{"date":"1397/04/28 04:00","price":1226.83},{"date":"1397/04/28 07:00","price":1226.92},{"date":"1397/04/28 07:30","price":1224.88},{"date":"1397/04/28 08:00","price":1224.19},{"date":"1397/04/28 10:00","price":1224.62},{"date":"1397/04/28 13:00","price":1218.99},{"date":"1397/04/28 16:00","price":1217.68}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398