پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1029100
بیشترین: 
1076400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1049000
زمان: 
4/28 23:55
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 28 تیر 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 28 تیر 1397 , 1049000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 00:05","price":1045600},{"date":"1397/04/28 00:15","price":1045700},{"date":"1397/04/28 00:55","price":1045600},{"date":"1397/04/28 01:15","price":1045700},{"date":"1397/04/28 01:25","price":1045600},{"date":"1397/04/28 01:35","price":1045700},{"date":"1397/04/28 01:45","price":1045600},{"date":"1397/04/28 02:45","price":1045800},{"date":"1397/04/28 02:55","price":1045700},{"date":"1397/04/28 04:00","price":1045600},{"date":"1397/04/28 04:05","price":1045700},{"date":"1397/04/28 05:10","price":1045800},{"date":"1397/04/28 05:15","price":1045700},{"date":"1397/04/28 05:45","price":1046000},{"date":"1397/04/28 05:55","price":1045700},{"date":"1397/04/28 06:05","price":1045800},{"date":"1397/04/28 06:25","price":1045700},{"date":"1397/04/28 07:20","price":1045600},{"date":"1397/04/28 07:45","price":1045700},{"date":"1397/04/28 08:05","price":1045600},{"date":"1397/04/28 08:15","price":1045800},{"date":"1397/04/28 08:30","price":1045700},{"date":"1397/04/28 08:35","price":1045400},{"date":"1397/04/28 08:40","price":1045800},{"date":"1397/04/28 08:45","price":1045700},{"date":"1397/04/28 09:05","price":1045600},{"date":"1397/04/28 09:20","price":1045700},{"date":"1397/04/28 09:35","price":1045600},{"date":"1397/04/28 09:45","price":1045700},{"date":"1397/04/28 10:05","price":1045800},{"date":"1397/04/28 10:15","price":1045700},{"date":"1397/04/28 10:25","price":1045500},{"date":"1397/04/28 10:35","price":1045700},{"date":"1397/04/28 11:05","price":1045800},{"date":"1397/04/28 11:15","price":1045700},{"date":"1397/04/28 11:35","price":1038100},{"date":"1397/04/28 11:45","price":1038500},{"date":"1397/04/28 11:55","price":1042200},{"date":"1397/04/28 12:05","price":1043800},{"date":"1397/04/28 12:15","price":1044900},{"date":"1397/04/28 12:25","price":1048500},{"date":"1397/04/28 12:35","price":1047400},{"date":"1397/04/28 12:45","price":1050300},{"date":"1397/04/28 12:55","price":1049600},{"date":"1397/04/28 13:05","price":1052100},{"date":"1397/04/28 13:15","price":1052300},{"date":"1397/04/28 13:25","price":1054600},{"date":"1397/04/28 13:35","price":1058300},{"date":"1397/04/28 13:45","price":1061600},{"date":"1397/04/28 13:55","price":1061800},{"date":"1397/04/28 14:05","price":1068000},{"date":"1397/04/28 14:15","price":1067100},{"date":"1397/04/28 14:25","price":1068900},{"date":"1397/04/28 14:35","price":1066500},{"date":"1397/04/28 14:45","price":1067300},{"date":"1397/04/28 14:55","price":1068400},{"date":"1397/04/28 15:05","price":1076400},{"date":"1397/04/28 15:15","price":1072700},{"date":"1397/04/28 15:25","price":1075600},{"date":"1397/04/28 15:35","price":1072600},{"date":"1397/04/28 15:45","price":1029100},{"date":"1397/04/28 15:55","price":1050100},{"date":"1397/04/28 16:05","price":1051000},{"date":"1397/04/28 16:15","price":1044900},{"date":"1397/04/28 16:25","price":1046000},{"date":"1397/04/28 16:45","price":1042100},{"date":"1397/04/28 17:05","price":1044900},{"date":"1397/04/28 17:15","price":1041100},{"date":"1397/04/28 17:25","price":1044100},{"date":"1397/04/28 17:35","price":1046200},{"date":"1397/04/28 17:45","price":1047000},{"date":"1397/04/28 17:55","price":1046400},{"date":"1397/04/28 18:05","price":1051500},{"date":"1397/04/28 18:15","price":1049800},{"date":"1397/04/28 18:25","price":1052100},{"date":"1397/04/28 18:45","price":1052600},{"date":"1397/04/28 18:55","price":1059200},{"date":"1397/04/28 19:05","price":1060200},{"date":"1397/04/28 19:15","price":1059500},{"date":"1397/04/28 19:25","price":1054400},{"date":"1397/04/28 19:35","price":1054000},{"date":"1397/04/28 19:45","price":1056000},{"date":"1397/04/28 19:55","price":1053300},{"date":"1397/04/28 20:05","price":1054400},{"date":"1397/04/28 20:15","price":1051500},{"date":"1397/04/28 20:25","price":1053300},{"date":"1397/04/28 20:35","price":1052300},{"date":"1397/04/28 20:45","price":1054900},{"date":"1397/04/28 20:55","price":1052900},{"date":"1397/04/28 21:05","price":1051500},{"date":"1397/04/28 21:15","price":1051600},{"date":"1397/04/28 21:25","price":1049100},{"date":"1397/04/28 21:35","price":1049200},{"date":"1397/04/28 21:45","price":1050200},{"date":"1397/04/28 21:55","price":1049100},{"date":"1397/04/28 22:05","price":1048800},{"date":"1397/04/28 22:15","price":1049000},{"date":"1397/04/28 22:25","price":1049100},{"date":"1397/04/28 22:35","price":1048500},{"date":"1397/04/28 22:45","price":1049100},{"date":"1397/04/28 23:05","price":1049000},{"date":"1397/04/28 23:25","price":1049100},{"date":"1397/04/28 23:45","price":1049200},{"date":"1397/04/28 23:55","price":1049000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398