پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1026600
بیشترین: 
1073800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1046400
زمان: 
4/28 23:55
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 28 تیر 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 28 تیر 1397 , 1046400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 00:05","price":1043100},{"date":"1397/04/28 00:35","price":1043200},{"date":"1397/04/28 00:55","price":1043100},{"date":"1397/04/28 01:15","price":1043200},{"date":"1397/04/28 01:25","price":1043100},{"date":"1397/04/28 01:35","price":1043200},{"date":"1397/04/28 01:45","price":1043100},{"date":"1397/04/28 02:45","price":1043200},{"date":"1397/04/28 03:15","price":1043100},{"date":"1397/04/28 03:35","price":1043200},{"date":"1397/04/28 03:45","price":1043100},{"date":"1397/04/28 05:10","price":1043200},{"date":"1397/04/28 05:15","price":1043100},{"date":"1397/04/28 05:25","price":1043200},{"date":"1397/04/28 05:35","price":1043100},{"date":"1397/04/28 05:45","price":1043400},{"date":"1397/04/28 05:55","price":1043200},{"date":"1397/04/28 06:25","price":1043100},{"date":"1397/04/28 06:35","price":1043200},{"date":"1397/04/28 06:45","price":1043100},{"date":"1397/04/28 06:55","price":1043200},{"date":"1397/04/28 07:05","price":1043100},{"date":"1397/04/28 07:15","price":1043200},{"date":"1397/04/28 07:20","price":1043000},{"date":"1397/04/28 07:45","price":1043200},{"date":"1397/04/28 07:50","price":1043100},{"date":"1397/04/28 08:05","price":1043000},{"date":"1397/04/28 08:15","price":1043200},{"date":"1397/04/28 08:30","price":1043100},{"date":"1397/04/28 08:35","price":1042900},{"date":"1397/04/28 08:40","price":1043200},{"date":"1397/04/28 08:45","price":1043100},{"date":"1397/04/28 09:05","price":1043000},{"date":"1397/04/28 09:20","price":1043100},{"date":"1397/04/28 09:55","price":1043200},{"date":"1397/04/28 10:25","price":1043000},{"date":"1397/04/28 10:35","price":1043100},{"date":"1397/04/28 10:55","price":1043200},{"date":"1397/04/28 11:15","price":1043100},{"date":"1397/04/28 11:25","price":1043200},{"date":"1397/04/28 11:35","price":1035500},{"date":"1397/04/28 11:45","price":1036000},{"date":"1397/04/28 11:55","price":1039600},{"date":"1397/04/28 12:05","price":1041300},{"date":"1397/04/28 12:15","price":1042400},{"date":"1397/04/28 12:25","price":1045900},{"date":"1397/04/28 12:35","price":1044900},{"date":"1397/04/28 12:45","price":1047700},{"date":"1397/04/28 12:55","price":1047000},{"date":"1397/04/28 13:05","price":1049600},{"date":"1397/04/28 13:15","price":1049700},{"date":"1397/04/28 13:25","price":1052000},{"date":"1397/04/28 13:35","price":1055800},{"date":"1397/04/28 13:45","price":1059100},{"date":"1397/04/28 13:55","price":1059200},{"date":"1397/04/28 14:05","price":1065500},{"date":"1397/04/28 14:15","price":1065700},{"date":"1397/04/28 14:25","price":1066300},{"date":"1397/04/28 14:35","price":1064000},{"date":"1397/04/28 14:45","price":1064800},{"date":"1397/04/28 14:55","price":1065900},{"date":"1397/04/28 15:05","price":1073800},{"date":"1397/04/28 15:15","price":1070200},{"date":"1397/04/28 15:25","price":1073100},{"date":"1397/04/28 15:35","price":1070000},{"date":"1397/04/28 15:45","price":1026600},{"date":"1397/04/28 15:55","price":1047500},{"date":"1397/04/28 16:05","price":1048500},{"date":"1397/04/28 16:15","price":1042400},{"date":"1397/04/28 16:25","price":1043500},{"date":"1397/04/28 16:45","price":1039500},{"date":"1397/04/28 16:55","price":1039600},{"date":"1397/04/28 17:05","price":1042300},{"date":"1397/04/28 17:15","price":1038600},{"date":"1397/04/28 17:25","price":1041600},{"date":"1397/04/28 17:35","price":1043700},{"date":"1397/04/28 17:45","price":1044400},{"date":"1397/04/28 17:55","price":1043800},{"date":"1397/04/28 18:05","price":1049000},{"date":"1397/04/28 18:15","price":1047200},{"date":"1397/04/28 18:25","price":1049600},{"date":"1397/04/28 18:45","price":1050000},{"date":"1397/04/28 18:55","price":1056600},{"date":"1397/04/28 19:05","price":1057600},{"date":"1397/04/28 19:15","price":1056900},{"date":"1397/04/28 19:25","price":1051900},{"date":"1397/04/28 19:35","price":1051500},{"date":"1397/04/28 19:45","price":1053500},{"date":"1397/04/28 19:55","price":1050800},{"date":"1397/04/28 20:05","price":1051900},{"date":"1397/04/28 20:15","price":1049000},{"date":"1397/04/28 20:25","price":1050700},{"date":"1397/04/28 20:35","price":1049700},{"date":"1397/04/28 20:45","price":1052400},{"date":"1397/04/28 20:55","price":1050300},{"date":"1397/04/28 21:05","price":1049000},{"date":"1397/04/28 21:15","price":1049100},{"date":"1397/04/28 21:25","price":1046500},{"date":"1397/04/28 21:35","price":1046700},{"date":"1397/04/28 21:45","price":1047700},{"date":"1397/04/28 21:55","price":1046600},{"date":"1397/04/28 22:05","price":1046200},{"date":"1397/04/28 22:15","price":1046400},{"date":"1397/04/28 22:25","price":1046600},{"date":"1397/04/28 22:35","price":1045900},{"date":"1397/04/28 22:45","price":1046500},{"date":"1397/04/28 22:55","price":1046600},{"date":"1397/04/28 23:05","price":1046500},{"date":"1397/04/28 23:25","price":1046600},{"date":"1397/04/28 23:35","price":1046500},{"date":"1397/04/28 23:45","price":1046700},{"date":"1397/04/28 23:55","price":1046400}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398