پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.708
بیشترین: 
2.772
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.768
زمان: 
4/28 23:00
قیمت گاز طبیعی امروز 28 تیر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 28 تیر 1397 , 2.768 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 00:00","price":2.728},{"date":"1397/04/28 00:32","price":2.732},{"date":"1397/04/28 01:32","price":2.729},{"date":"1397/04/28 02:00","price":2.731},{"date":"1397/04/28 03:00","price":2.734},{"date":"1397/04/28 03:32","price":2.729},{"date":"1397/04/28 04:32","price":2.728},{"date":"1397/04/28 06:00","price":2.726},{"date":"1397/04/28 06:32","price":2.725},{"date":"1397/04/28 07:08","price":2.724},{"date":"1397/04/28 07:32","price":2.726},{"date":"1397/04/28 08:00","price":2.724},{"date":"1397/04/28 09:32","price":2.723},{"date":"1397/04/28 10:32","price":2.722},{"date":"1397/04/28 11:00","price":2.72},{"date":"1397/04/28 11:32","price":2.719},{"date":"1397/04/28 12:00","price":2.721},{"date":"1397/04/28 12:32","price":2.72},{"date":"1397/04/28 13:32","price":2.716},{"date":"1397/04/28 14:08","price":2.72},{"date":"1397/04/28 14:32","price":2.718},{"date":"1397/04/28 15:08","price":2.728},{"date":"1397/04/28 16:00","price":2.727},{"date":"1397/04/28 16:32","price":2.732},{"date":"1397/04/28 17:00","price":2.724},{"date":"1397/04/28 17:32","price":2.719},{"date":"1397/04/28 18:00","price":2.71},{"date":"1397/04/28 18:32","price":2.708},{"date":"1397/04/28 19:00","price":2.715},{"date":"1397/04/28 19:32","price":2.761},{"date":"1397/04/28 20:00","price":2.768},{"date":"1397/04/28 20:32","price":2.763},{"date":"1397/04/28 21:00","price":2.762},{"date":"1397/04/28 21:32","price":2.758},{"date":"1397/04/28 22:00","price":2.766},{"date":"1397/04/28 22:32","price":2.772},{"date":"1397/04/28 23:00","price":2.768}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398