پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.0183
بیشترین: 
2.054
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0472
زمان: 
4/28 23:32
قیمت بنزین امروز 28 تیر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 28 تیر 1397 , 2.0472 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 00:00","price":2.0438},{"date":"1397/04/28 00:32","price":2.0435},{"date":"1397/04/28 01:00","price":2.0465},{"date":"1397/04/28 02:00","price":2.0495},{"date":"1397/04/28 03:00","price":2.0475},{"date":"1397/04/28 04:00","price":2.0455},{"date":"1397/04/28 05:00","price":2.046},{"date":"1397/04/28 05:32","price":2.047},{"date":"1397/04/28 06:00","price":2.044},{"date":"1397/04/28 06:32","price":2.0415},{"date":"1397/04/28 07:08","price":2.0424},{"date":"1397/04/28 07:32","price":2.044},{"date":"1397/04/28 08:32","price":2.0445},{"date":"1397/04/28 09:00","price":2.0425},{"date":"1397/04/28 10:32","price":2.0415},{"date":"1397/04/28 11:00","price":2.0401},{"date":"1397/04/28 11:32","price":2.039},{"date":"1397/04/28 12:00","price":2.0365},{"date":"1397/04/28 13:00","price":2.0336},{"date":"1397/04/28 13:32","price":2.0315},{"date":"1397/04/28 14:08","price":2.0255},{"date":"1397/04/28 14:32","price":2.0225},{"date":"1397/04/28 15:08","price":2.0261},{"date":"1397/04/28 15:32","price":2.0183},{"date":"1397/04/28 16:00","price":2.0255},{"date":"1397/04/28 16:32","price":2.0245},{"date":"1397/04/28 17:00","price":2.0335},{"date":"1397/04/28 17:32","price":2.0322},{"date":"1397/04/28 18:00","price":2.0295},{"date":"1397/04/28 18:32","price":2.043},{"date":"1397/04/28 19:00","price":2.0511},{"date":"1397/04/28 19:32","price":2.054},{"date":"1397/04/28 20:00","price":2.0473},{"date":"1397/04/28 20:32","price":2.0477},{"date":"1397/04/28 21:00","price":2.0354},{"date":"1397/04/28 21:32","price":2.0339},{"date":"1397/04/28 22:00","price":2.0321},{"date":"1397/04/28 22:32","price":2.037},{"date":"1397/04/28 23:00","price":2.0324},{"date":"1397/04/28 23:32","price":2.0472}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398