پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
71.88
بیشترین: 
73.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72.67
زمان: 
4/28 23:32
قیمت نفت برنت امروز 28 تیر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 28 تیر 1397 , 72.67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 00:00","price":72.95},{"date":"1397/04/28 00:32","price":72.87},{"date":"1397/04/28 01:00","price":72.92},{"date":"1397/04/28 01:32","price":72.97},{"date":"1397/04/28 02:00","price":73.03},{"date":"1397/04/28 02:32","price":72.97},{"date":"1397/04/28 03:00","price":73.06},{"date":"1397/04/28 05:00","price":72.98},{"date":"1397/04/28 05:32","price":72.97},{"date":"1397/04/28 06:00","price":72.82},{"date":"1397/04/28 06:32","price":72.69},{"date":"1397/04/28 07:08","price":72.73},{"date":"1397/04/28 07:32","price":72.8},{"date":"1397/04/28 08:00","price":72.81},{"date":"1397/04/28 08:32","price":72.83},{"date":"1397/04/28 09:00","price":72.77},{"date":"1397/04/28 09:32","price":72.78},{"date":"1397/04/28 10:00","price":72.79},{"date":"1397/04/28 10:32","price":72.77},{"date":"1397/04/28 11:00","price":72.67},{"date":"1397/04/28 12:00","price":72.5},{"date":"1397/04/28 12:32","price":72.45},{"date":"1397/04/28 13:00","price":72.32},{"date":"1397/04/28 13:32","price":72.3},{"date":"1397/04/28 14:08","price":72.1},{"date":"1397/04/28 14:32","price":72.05},{"date":"1397/04/28 15:08","price":72.18},{"date":"1397/04/28 15:32","price":71.88},{"date":"1397/04/28 16:00","price":72.16},{"date":"1397/04/28 16:32","price":72.08},{"date":"1397/04/28 17:00","price":72.41},{"date":"1397/04/28 17:32","price":72.34},{"date":"1397/04/28 18:00","price":72.38},{"date":"1397/04/28 18:32","price":73.19},{"date":"1397/04/28 19:00","price":73.54},{"date":"1397/04/28 19:32","price":73.62},{"date":"1397/04/28 20:00","price":73.36},{"date":"1397/04/28 20:32","price":73.17},{"date":"1397/04/28 21:00","price":72.64},{"date":"1397/04/28 21:32","price":72.5},{"date":"1397/04/28 22:00","price":72.41},{"date":"1397/04/28 22:32","price":72.42},{"date":"1397/04/28 23:00","price":72.19},{"date":"1397/04/28 23:32","price":72.67}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398