پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
66.64
بیشترین: 
68.64
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.17
زمان: 
4/28 23:32
قیمت نفت سبک امروز 28 تیر 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 28 تیر 1397 , 68.17 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/28 00:00","price":67.87},{"date":"1397/04/28 00:32","price":67.83},{"date":"1397/04/28 01:32","price":67.86},{"date":"1397/04/28 02:00","price":67.91},{"date":"1397/04/28 03:00","price":67.84},{"date":"1397/04/28 05:00","price":67.91},{"date":"1397/04/28 05:32","price":67.89},{"date":"1397/04/28 06:00","price":67.78},{"date":"1397/04/28 06:32","price":67.67},{"date":"1397/04/28 07:08","price":67.73},{"date":"1397/04/28 07:32","price":67.78},{"date":"1397/04/28 08:00","price":67.75},{"date":"1397/04/28 09:00","price":67.66},{"date":"1397/04/28 09:32","price":67.65},{"date":"1397/04/28 10:00","price":67.69},{"date":"1397/04/28 10:32","price":67.64},{"date":"1397/04/28 11:00","price":67.61},{"date":"1397/04/28 11:32","price":67.59},{"date":"1397/04/28 12:00","price":67.39},{"date":"1397/04/28 13:00","price":67.22},{"date":"1397/04/28 14:08","price":67},{"date":"1397/04/28 14:32","price":66.81},{"date":"1397/04/28 15:08","price":66.91},{"date":"1397/04/28 15:32","price":66.64},{"date":"1397/04/28 16:00","price":67.02},{"date":"1397/04/28 16:32","price":66.98},{"date":"1397/04/28 17:00","price":67.19},{"date":"1397/04/28 17:32","price":67.06},{"date":"1397/04/28 18:00","price":67.42},{"date":"1397/04/28 18:32","price":68.25},{"date":"1397/04/28 19:00","price":68.44},{"date":"1397/04/28 19:32","price":68.64},{"date":"1397/04/28 20:00","price":68.27},{"date":"1397/04/28 20:32","price":68.36},{"date":"1397/04/28 21:00","price":68.02},{"date":"1397/04/28 21:32","price":67.92},{"date":"1397/04/28 22:00","price":68.09},{"date":"1397/04/28 22:32","price":68.08},{"date":"1397/04/28 23:00","price":67.89},{"date":"1397/04/28 23:32","price":68.17}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398