کمترین: 
8045
بیشترین: 
8045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8045
زمان: 
4/27 13:10
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 27 تیر 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 27 تیر 1397 , 8045 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 13:10","price":8045}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398