کمترین: 
15
بیشترین: 
17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16
زمان: 
4/27 20:00
قیمت درام ارمنستان امروز 27 تیر 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 27 تیر 1397 , 16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 12:30","price":15},{"date":"1397/04/27 13:10","price":16},{"date":"1397/04/27 13:20","price":15},{"date":"1397/04/27 13:30","price":16},{"date":"1397/04/27 15:30","price":15},{"date":"1397/04/27 16:50","price":16},{"date":"1397/04/27 18:20","price":17},{"date":"1397/04/27 20:00","price":16}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398