پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1022500
بیشترین: 
1037500
قیمت تقلبی: 
1030000
زمان: 
4/27 22:15
قیمت آبشده بنکداری امروز 27 تیر 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 27 تیر 1397 , 1030000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 11:35","price":1034500},{"date":"1397/04/27 11:45","price":1037500},{"date":"1397/04/27 11:55","price":1032000},{"date":"1397/04/27 12:05","price":1033500},{"date":"1397/04/27 12:15","price":1031500},{"date":"1397/04/27 12:25","price":1027500},{"date":"1397/04/27 12:35","price":1026500},{"date":"1397/04/27 12:45","price":1028500},{"date":"1397/04/27 12:55","price":1024500},{"date":"1397/04/27 13:05","price":1022500},{"date":"1397/04/27 13:15","price":1026500},{"date":"1397/04/27 13:25","price":1027500},{"date":"1397/04/27 13:45","price":1029500},{"date":"1397/04/27 13:55","price":1028500},{"date":"1397/04/27 14:10","price":1027500},{"date":"1397/04/27 14:25","price":1028500},{"date":"1397/04/27 14:40","price":1027500},{"date":"1397/04/27 14:45","price":1028500},{"date":"1397/04/27 15:00","price":1028000},{"date":"1397/04/27 15:05","price":1029000},{"date":"1397/04/27 15:15","price":1028500},{"date":"1397/04/27 15:25","price":1028000},{"date":"1397/04/27 15:35","price":1027500},{"date":"1397/04/27 15:45","price":1026500},{"date":"1397/04/27 16:15","price":1027000},{"date":"1397/04/27 16:25","price":1025500},{"date":"1397/04/27 16:35","price":1026000},{"date":"1397/04/27 16:45","price":1026500},{"date":"1397/04/27 16:55","price":1028500},{"date":"1397/04/27 17:05","price":1030500},{"date":"1397/04/27 17:15","price":1028500},{"date":"1397/04/27 17:35","price":1028000},{"date":"1397/04/27 17:45","price":1029000},{"date":"1397/04/27 17:55","price":1028500},{"date":"1397/04/27 18:15","price":1031000},{"date":"1397/04/27 18:25","price":1032000},{"date":"1397/04/27 18:45","price":1030500},{"date":"1397/04/27 19:05","price":1034000},{"date":"1397/04/27 19:15","price":1035000},{"date":"1397/04/27 19:25","price":1033500},{"date":"1397/04/27 19:55","price":1031500},{"date":"1397/04/27 20:15","price":1031000},{"date":"1397/04/27 20:25","price":1031500},{"date":"1397/04/27 20:35","price":1033000},{"date":"1397/04/27 20:45","price":1032500},{"date":"1397/04/27 21:15","price":1031500},{"date":"1397/04/27 21:25","price":1032500},{"date":"1397/04/27 21:35","price":1032000},{"date":"1397/04/27 21:45","price":1031500},{"date":"1397/04/27 22:05","price":1031000},{"date":"1397/04/27 22:15","price":1030000}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398