پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
4709
بیشترین: 
4864
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4752
زمان: 
4/27 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 27 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 27 تیر 1397 , 4752 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 10:20","price":4804},{"date":"1397/04/27 10:30","price":4805},{"date":"1397/04/27 10:50","price":4793},{"date":"1397/04/27 11:10","price":4796},{"date":"1397/04/27 11:20","price":4801},{"date":"1397/04/27 11:30","price":4799},{"date":"1397/04/27 11:40","price":4864},{"date":"1397/04/27 11:50","price":4847},{"date":"1397/04/27 12:00","price":4854},{"date":"1397/04/27 12:10","price":4857},{"date":"1397/04/27 12:20","price":4765},{"date":"1397/04/27 12:30","price":4738},{"date":"1397/04/27 12:40","price":4733},{"date":"1397/04/27 12:50","price":4727},{"date":"1397/04/27 13:00","price":4750},{"date":"1397/04/27 13:20","price":4776},{"date":"1397/04/27 13:30","price":4756},{"date":"1397/04/27 13:40","price":4781},{"date":"1397/04/27 13:50","price":4800},{"date":"1397/04/27 14:00","price":4763},{"date":"1397/04/27 14:10","price":4760},{"date":"1397/04/27 14:30","price":4779},{"date":"1397/04/27 14:40","price":4761},{"date":"1397/04/27 14:50","price":4759},{"date":"1397/04/27 15:00","price":4768},{"date":"1397/04/27 15:10","price":4769},{"date":"1397/04/27 15:20","price":4746},{"date":"1397/04/27 15:30","price":4745},{"date":"1397/04/27 15:50","price":4725},{"date":"1397/04/27 16:00","price":4721},{"date":"1397/04/27 16:10","price":4709},{"date":"1397/04/27 16:20","price":4726},{"date":"1397/04/27 16:40","price":4737},{"date":"1397/04/27 16:50","price":4738},{"date":"1397/04/27 17:00","price":4754},{"date":"1397/04/27 17:20","price":4755},{"date":"1397/04/27 17:30","price":4762},{"date":"1397/04/27 17:40","price":4757},{"date":"1397/04/27 17:50","price":4771},{"date":"1397/04/27 18:00","price":4763},{"date":"1397/04/27 18:10","price":4778},{"date":"1397/04/27 18:20","price":4788},{"date":"1397/04/27 18:30","price":4785},{"date":"1397/04/27 18:50","price":4789},{"date":"1397/04/27 19:00","price":4792},{"date":"1397/04/27 19:10","price":4791},{"date":"1397/04/27 19:20","price":4792},{"date":"1397/04/27 19:30","price":4789},{"date":"1397/04/27 19:40","price":4792},{"date":"1397/04/27 19:50","price":4789},{"date":"1397/04/27 20:00","price":4771},{"date":"1397/04/27 20:10","price":4759},{"date":"1397/04/27 20:20","price":4760},{"date":"1397/04/27 20:30","price":4755},{"date":"1397/04/27 20:40","price":4754},{"date":"1397/04/27 20:50","price":4736},{"date":"1397/04/27 21:10","price":4740},{"date":"1397/04/27 21:20","price":4752}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398