پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
5893
بیشترین: 
6104
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5935
زمان: 
4/27 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 27 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 27 تیر 1397 , 5935 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 10:20","price":6006},{"date":"1397/04/27 10:30","price":6007},{"date":"1397/04/27 10:50","price":5992},{"date":"1397/04/27 11:20","price":6000},{"date":"1397/04/27 11:30","price":5997},{"date":"1397/04/27 11:40","price":6104},{"date":"1397/04/27 11:50","price":6079},{"date":"1397/04/27 12:00","price":6069},{"date":"1397/04/27 12:10","price":6070},{"date":"1397/04/27 12:20","price":5954},{"date":"1397/04/27 12:30","price":5931},{"date":"1397/04/27 12:40","price":5904},{"date":"1397/04/27 12:50","price":5893},{"date":"1397/04/27 13:00","price":5932},{"date":"1397/04/27 13:10","price":5952},{"date":"1397/04/27 13:20","price":5919},{"date":"1397/04/27 13:30","price":5942},{"date":"1397/04/27 13:40","price":5974},{"date":"1397/04/27 13:50","price":6032},{"date":"1397/04/27 14:00","price":5957},{"date":"1397/04/27 14:10","price":5955},{"date":"1397/04/27 14:30","price":5964},{"date":"1397/04/27 14:40","price":5952},{"date":"1397/04/27 14:50","price":5954},{"date":"1397/04/27 15:00","price":5962},{"date":"1397/04/27 15:10","price":5963},{"date":"1397/04/27 15:20","price":5954},{"date":"1397/04/27 15:30","price":5932},{"date":"1397/04/27 15:40","price":5929},{"date":"1397/04/27 15:50","price":5930},{"date":"1397/04/27 16:00","price":5901},{"date":"1397/04/27 16:10","price":5893},{"date":"1397/04/27 16:20","price":5898},{"date":"1397/04/27 16:30","price":5907},{"date":"1397/04/27 16:40","price":5909},{"date":"1397/04/27 16:50","price":5921},{"date":"1397/04/27 17:00","price":5939},{"date":"1397/04/27 17:20","price":5940},{"date":"1397/04/27 17:30","price":5958},{"date":"1397/04/27 17:40","price":5950},{"date":"1397/04/27 17:50","price":5957},{"date":"1397/04/27 18:00","price":5961},{"date":"1397/04/27 18:10","price":5958},{"date":"1397/04/27 18:20","price":5985},{"date":"1397/04/27 18:30","price":5988},{"date":"1397/04/27 18:50","price":5992},{"date":"1397/04/27 19:00","price":5997},{"date":"1397/04/27 19:10","price":5995},{"date":"1397/04/27 19:20","price":6000},{"date":"1397/04/27 19:30","price":5995},{"date":"1397/04/27 19:40","price":5997},{"date":"1397/04/27 20:00","price":5990},{"date":"1397/04/27 20:10","price":5969},{"date":"1397/04/27 20:20","price":5959},{"date":"1397/04/27 20:30","price":5957},{"date":"1397/04/27 20:40","price":5953},{"date":"1397/04/27 20:50","price":5937},{"date":"1397/04/27 21:10","price":5938},{"date":"1397/04/27 21:20","price":5935}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398