کمترین: 
65
بیشترین: 
67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65
زمان: 
4/27 20:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 27 تیر 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 27 تیر 1397 , 65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 10:20","price":66},{"date":"1397/04/27 11:40","price":67},{"date":"1397/04/27 12:20","price":66},{"date":"1397/04/27 12:30","price":65},{"date":"1397/04/27 13:10","price":66},{"date":"1397/04/27 13:20","price":65},{"date":"1397/04/27 13:40","price":66},{"date":"1397/04/27 14:10","price":65},{"date":"1397/04/27 14:30","price":66},{"date":"1397/04/27 14:50","price":65},{"date":"1397/04/27 15:00","price":66},{"date":"1397/04/27 15:30","price":65},{"date":"1397/04/27 17:30","price":66},{"date":"1397/04/27 17:40","price":65},{"date":"1397/04/27 17:50","price":66},{"date":"1397/04/27 18:00","price":65},{"date":"1397/04/27 18:10","price":66},{"date":"1397/04/27 20:20","price":65}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398