پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1255
بیشترین: 
1305
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1266
زمان: 
4/27 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 27 تیر 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 27 تیر 1397 , 1266 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 10:20","price":1282},{"date":"1397/04/27 10:30","price":1283},{"date":"1397/04/27 10:50","price":1279},{"date":"1397/04/27 11:30","price":1280},{"date":"1397/04/27 11:40","price":1305},{"date":"1397/04/27 11:50","price":1298},{"date":"1397/04/27 12:00","price":1295},{"date":"1397/04/27 12:10","price":1296},{"date":"1397/04/27 12:20","price":1269},{"date":"1397/04/27 12:30","price":1265},{"date":"1397/04/27 12:40","price":1263},{"date":"1397/04/27 12:50","price":1258},{"date":"1397/04/27 13:00","price":1265},{"date":"1397/04/27 13:10","price":1270},{"date":"1397/04/27 13:20","price":1262},{"date":"1397/04/27 13:30","price":1268},{"date":"1397/04/27 13:40","price":1274},{"date":"1397/04/27 13:50","price":1287},{"date":"1397/04/27 14:00","price":1270},{"date":"1397/04/27 14:10","price":1267},{"date":"1397/04/27 14:30","price":1272},{"date":"1397/04/27 14:40","price":1269},{"date":"1397/04/27 14:50","price":1270},{"date":"1397/04/27 15:00","price":1274},{"date":"1397/04/27 15:10","price":1271},{"date":"1397/04/27 15:20","price":1269},{"date":"1397/04/27 15:30","price":1265},{"date":"1397/04/27 16:00","price":1258},{"date":"1397/04/27 16:10","price":1257},{"date":"1397/04/27 16:20","price":1255},{"date":"1397/04/27 16:30","price":1259},{"date":"1397/04/27 16:40","price":1260},{"date":"1397/04/27 16:50","price":1262},{"date":"1397/04/27 17:00","price":1265},{"date":"1397/04/27 17:20","price":1266},{"date":"1397/04/27 17:30","price":1269},{"date":"1397/04/27 17:40","price":1268},{"date":"1397/04/27 17:50","price":1270},{"date":"1397/04/27 18:20","price":1276},{"date":"1397/04/27 18:30","price":1278},{"date":"1397/04/27 18:40","price":1277},{"date":"1397/04/27 18:50","price":1280},{"date":"1397/04/27 19:00","price":1279},{"date":"1397/04/27 19:10","price":1278},{"date":"1397/04/27 19:20","price":1280},{"date":"1397/04/27 19:50","price":1279},{"date":"1397/04/27 20:00","price":1278},{"date":"1397/04/27 20:10","price":1274},{"date":"1397/04/27 20:20","price":1270},{"date":"1397/04/27 20:30","price":1271},{"date":"1397/04/27 20:40","price":1270},{"date":"1397/04/27 20:50","price":1266},{"date":"1397/04/27 21:10","price":1267},{"date":"1397/04/27 21:20","price":1266}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398