پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
21168
بیشترین: 
21944
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21269
زمان: 
4/27 21:20
قیمت دینار بحرین امروز 27 تیر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 27 تیر 1397 , 21269 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 10:20","price":21545},{"date":"1397/04/27 10:30","price":21549},{"date":"1397/04/27 10:50","price":21502},{"date":"1397/04/27 11:10","price":21512},{"date":"1397/04/27 11:20","price":21532},{"date":"1397/04/27 11:30","price":21535},{"date":"1397/04/27 11:40","price":21944},{"date":"1397/04/27 11:50","price":21822},{"date":"1397/04/27 12:00","price":21783},{"date":"1397/04/27 12:10","price":21790},{"date":"1397/04/27 12:20","price":21339},{"date":"1397/04/27 12:30","price":21307},{"date":"1397/04/27 12:40","price":21234},{"date":"1397/04/27 12:50","price":21175},{"date":"1397/04/27 13:00","price":21269},{"date":"1397/04/27 13:10","price":21382},{"date":"1397/04/27 13:20","price":21260},{"date":"1397/04/27 13:30","price":21365},{"date":"1397/04/27 13:40","price":21468},{"date":"1397/04/27 13:50","price":21655},{"date":"1397/04/27 14:00","price":21405},{"date":"1397/04/27 14:10","price":21392},{"date":"1397/04/27 14:30","price":21437},{"date":"1397/04/27 14:40","price":21403},{"date":"1397/04/27 14:50","price":21400},{"date":"1397/04/27 15:00","price":21466},{"date":"1397/04/27 15:10","price":21432},{"date":"1397/04/27 15:20","price":21403},{"date":"1397/04/27 15:30","price":21329},{"date":"1397/04/27 15:40","price":21333},{"date":"1397/04/27 15:50","price":21331},{"date":"1397/04/27 16:00","price":21226},{"date":"1397/04/27 16:10","price":21181},{"date":"1397/04/27 16:20","price":21168},{"date":"1397/04/27 16:30","price":21238},{"date":"1397/04/27 16:40","price":21254},{"date":"1397/04/27 16:50","price":21288},{"date":"1397/04/27 17:00","price":21349},{"date":"1397/04/27 17:20","price":21351},{"date":"1397/04/27 17:30","price":21399},{"date":"1397/04/27 17:40","price":21370},{"date":"1397/04/27 17:50","price":21399},{"date":"1397/04/27 18:00","price":21386},{"date":"1397/04/27 18:10","price":21391},{"date":"1397/04/27 18:20","price":21496},{"date":"1397/04/27 18:30","price":21504},{"date":"1397/04/27 18:40","price":21488},{"date":"1397/04/27 18:50","price":21543},{"date":"1397/04/27 19:00","price":21517},{"date":"1397/04/27 19:10","price":21511},{"date":"1397/04/27 19:20","price":21529},{"date":"1397/04/27 19:30","price":21492},{"date":"1397/04/27 19:40","price":21516},{"date":"1397/04/27 19:50","price":21514},{"date":"1397/04/27 20:00","price":21482},{"date":"1397/04/27 20:10","price":21408},{"date":"1397/04/27 20:20","price":21363},{"date":"1397/04/27 20:30","price":21374},{"date":"1397/04/27 20:40","price":21350},{"date":"1397/04/27 20:50","price":21281},{"date":"1397/04/27 21:10","price":21277},{"date":"1397/04/27 21:20","price":21269}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398