پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
20856
بیشترین: 
21595
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20972
زمان: 
4/27 21:20
قیمت ریال عمان امروز 27 تیر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 27 تیر 1397 , 20972 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 10:20","price":21265},{"date":"1397/04/27 10:30","price":21269},{"date":"1397/04/27 10:50","price":21223},{"date":"1397/04/27 11:10","price":21236},{"date":"1397/04/27 11:20","price":21253},{"date":"1397/04/27 11:30","price":21251},{"date":"1397/04/27 11:40","price":21595},{"date":"1397/04/27 11:50","price":21536},{"date":"1397/04/27 12:00","price":21497},{"date":"1397/04/27 12:10","price":21505},{"date":"1397/04/27 12:20","price":21094},{"date":"1397/04/27 12:30","price":21021},{"date":"1397/04/27 12:40","price":20918},{"date":"1397/04/27 12:50","price":20889},{"date":"1397/04/27 13:00","price":21026},{"date":"1397/04/27 13:10","price":21094},{"date":"1397/04/27 13:20","price":20977},{"date":"1397/04/27 13:30","price":21076},{"date":"1397/04/27 13:40","price":21173},{"date":"1397/04/27 13:50","price":21360},{"date":"1397/04/27 14:00","price":21088},{"date":"1397/04/27 14:10","price":21080},{"date":"1397/04/27 14:30","price":21119},{"date":"1397/04/27 14:40","price":21085},{"date":"1397/04/27 14:50","price":21081},{"date":"1397/04/27 15:00","price":21109},{"date":"1397/04/27 15:20","price":21083},{"date":"1397/04/27 15:30","price":21011},{"date":"1397/04/27 15:40","price":21006},{"date":"1397/04/27 15:50","price":21012},{"date":"1397/04/27 16:00","price":20908},{"date":"1397/04/27 16:10","price":20867},{"date":"1397/04/27 16:20","price":20856},{"date":"1397/04/27 16:30","price":20923},{"date":"1397/04/27 16:40","price":20941},{"date":"1397/04/27 16:50","price":20978},{"date":"1397/04/27 17:00","price":21040},{"date":"1397/04/27 17:30","price":21087},{"date":"1397/04/27 17:40","price":21060},{"date":"1397/04/27 17:50","price":21091},{"date":"1397/04/27 18:00","price":21094},{"date":"1397/04/27 18:10","price":21087},{"date":"1397/04/27 18:20","price":21185},{"date":"1397/04/27 18:30","price":21200},{"date":"1397/04/27 18:40","price":21187},{"date":"1397/04/27 18:50","price":21202},{"date":"1397/04/27 19:00","price":21212},{"date":"1397/04/27 19:10","price":21209},{"date":"1397/04/27 19:20","price":21228},{"date":"1397/04/27 19:30","price":21207},{"date":"1397/04/27 19:40","price":21213},{"date":"1397/04/27 19:50","price":21210},{"date":"1397/04/27 20:00","price":21181},{"date":"1397/04/27 20:10","price":21108},{"date":"1397/04/27 20:20","price":21066},{"date":"1397/04/27 20:30","price":21071},{"date":"1397/04/27 20:40","price":21051},{"date":"1397/04/27 20:50","price":20978},{"date":"1397/04/27 21:10","price":20981},{"date":"1397/04/27 21:20","price":20972}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398