پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
26684
بیشترین: 
27612
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26845
زمان: 
4/27 21:20
قیمت دینار کویت امروز 27 تیر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 27 تیر 1397 , 26845 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 10:20","price":27201},{"date":"1397/04/27 10:30","price":27204},{"date":"1397/04/27 10:50","price":27141},{"date":"1397/04/27 11:10","price":27156},{"date":"1397/04/27 11:20","price":27176},{"date":"1397/04/27 11:40","price":27612},{"date":"1397/04/27 11:50","price":27539},{"date":"1397/04/27 12:00","price":27515},{"date":"1397/04/27 12:10","price":27512},{"date":"1397/04/27 12:20","price":26955},{"date":"1397/04/27 12:30","price":26899},{"date":"1397/04/27 12:40","price":26776},{"date":"1397/04/27 12:50","price":26743},{"date":"1397/04/27 13:00","price":26912},{"date":"1397/04/27 13:10","price":26995},{"date":"1397/04/27 13:20","price":26849},{"date":"1397/04/27 13:30","price":26963},{"date":"1397/04/27 13:40","price":27086},{"date":"1397/04/27 13:50","price":27333},{"date":"1397/04/27 14:00","price":26986},{"date":"1397/04/27 14:10","price":26935},{"date":"1397/04/27 14:30","price":27038},{"date":"1397/04/27 14:40","price":26991},{"date":"1397/04/27 14:50","price":26988},{"date":"1397/04/27 15:00","price":27021},{"date":"1397/04/27 15:20","price":26988},{"date":"1397/04/27 15:30","price":26895},{"date":"1397/04/27 15:40","price":26883},{"date":"1397/04/27 15:50","price":26877},{"date":"1397/04/27 16:00","price":26754},{"date":"1397/04/27 16:10","price":26709},{"date":"1397/04/27 16:20","price":26684},{"date":"1397/04/27 16:30","price":26782},{"date":"1397/04/27 16:40","price":26806},{"date":"1397/04/27 16:50","price":26843},{"date":"1397/04/27 17:00","price":26923},{"date":"1397/04/27 17:20","price":26928},{"date":"1397/04/27 17:30","price":26986},{"date":"1397/04/27 17:40","price":26958},{"date":"1397/04/27 17:50","price":26998},{"date":"1397/04/27 18:00","price":26976},{"date":"1397/04/27 18:10","price":26991},{"date":"1397/04/27 18:20","price":27124},{"date":"1397/04/27 18:30","price":27128},{"date":"1397/04/27 18:40","price":27118},{"date":"1397/04/27 18:50","price":27196},{"date":"1397/04/27 19:00","price":27154},{"date":"1397/04/27 19:10","price":27147},{"date":"1397/04/27 19:20","price":27164},{"date":"1397/04/27 19:30","price":27138},{"date":"1397/04/27 19:40","price":27145},{"date":"1397/04/27 19:50","price":27150},{"date":"1397/04/27 20:00","price":27114},{"date":"1397/04/27 20:10","price":27021},{"date":"1397/04/27 20:20","price":26971},{"date":"1397/04/27 20:30","price":26975},{"date":"1397/04/27 20:40","price":26948},{"date":"1397/04/27 20:50","price":26859},{"date":"1397/04/27 21:10","price":26862},{"date":"1397/04/27 21:20","price":26845}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398