کمترین: 
111
بیشترین: 
115
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
111
زمان: 
4/27 20:50
قیمت افغانی امروز 27 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 27 تیر 1397 , 111 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 10:20","price":113},{"date":"1397/04/27 11:40","price":115},{"date":"1397/04/27 11:50","price":114},{"date":"1397/04/27 12:20","price":112},{"date":"1397/04/27 12:30","price":111},{"date":"1397/04/27 13:00","price":112},{"date":"1397/04/27 13:20","price":111},{"date":"1397/04/27 13:30","price":112},{"date":"1397/04/27 13:50","price":113},{"date":"1397/04/27 14:00","price":112},{"date":"1397/04/27 15:30","price":111},{"date":"1397/04/27 17:00","price":112},{"date":"1397/04/27 18:50","price":113},{"date":"1397/04/27 20:00","price":112},{"date":"1397/04/27 20:50","price":111}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399