پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
8049
بیشترین: 
8345
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8108
زمان: 
4/27 21:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 27 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 27 تیر 1397 , 8108 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 10:20","price":8199},{"date":"1397/04/27 10:50","price":8177},{"date":"1397/04/27 11:10","price":8185},{"date":"1397/04/27 11:20","price":8187},{"date":"1397/04/27 11:30","price":8194},{"date":"1397/04/27 11:40","price":8345},{"date":"1397/04/27 11:50","price":8297},{"date":"1397/04/27 12:00","price":8283},{"date":"1397/04/27 12:10","price":8281},{"date":"1397/04/27 12:20","price":8110},{"date":"1397/04/27 12:30","price":8095},{"date":"1397/04/27 12:40","price":8070},{"date":"1397/04/27 12:50","price":8049},{"date":"1397/04/27 13:00","price":8087},{"date":"1397/04/27 13:10","price":8126},{"date":"1397/04/27 13:20","price":8080},{"date":"1397/04/27 13:30","price":8113},{"date":"1397/04/27 13:40","price":8161},{"date":"1397/04/27 13:50","price":8233},{"date":"1397/04/27 14:00","price":8134},{"date":"1397/04/27 14:10","price":8132},{"date":"1397/04/27 14:30","price":8149},{"date":"1397/04/27 14:40","price":8137},{"date":"1397/04/27 14:50","price":8139},{"date":"1397/04/27 15:00","price":8167},{"date":"1397/04/27 15:10","price":8158},{"date":"1397/04/27 15:20","price":8144},{"date":"1397/04/27 15:30","price":8113},{"date":"1397/04/27 15:40","price":8111},{"date":"1397/04/27 15:50","price":8115},{"date":"1397/04/27 16:00","price":8070},{"date":"1397/04/27 16:10","price":8059},{"date":"1397/04/27 16:20","price":8054},{"date":"1397/04/27 16:30","price":8080},{"date":"1397/04/27 16:40","price":8083},{"date":"1397/04/27 16:50","price":8099},{"date":"1397/04/27 17:00","price":8123},{"date":"1397/04/27 17:20","price":8131},{"date":"1397/04/27 17:30","price":8153},{"date":"1397/04/27 17:40","price":8142},{"date":"1397/04/27 17:50","price":8152},{"date":"1397/04/27 18:00","price":8150},{"date":"1397/04/27 18:10","price":8149},{"date":"1397/04/27 18:20","price":8189},{"date":"1397/04/27 18:30","price":8194},{"date":"1397/04/27 18:40","price":8190},{"date":"1397/04/27 18:50","price":8204},{"date":"1397/04/27 19:00","price":8195},{"date":"1397/04/27 19:20","price":8196},{"date":"1397/04/27 19:30","price":8188},{"date":"1397/04/27 19:40","price":8197},{"date":"1397/04/27 19:50","price":8193},{"date":"1397/04/27 20:00","price":8188},{"date":"1397/04/27 20:10","price":8160},{"date":"1397/04/27 20:20","price":8143},{"date":"1397/04/27 20:40","price":8132},{"date":"1397/04/27 20:50","price":8112},{"date":"1397/04/27 21:10","price":8111},{"date":"1397/04/27 21:20","price":8108}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398