پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
5448
بیشترین: 
5637
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5511
زمان: 
4/27 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 27 تیر 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 27 تیر 1397 , 5511 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 10:20","price":5561},{"date":"1397/04/27 10:30","price":5556},{"date":"1397/04/27 10:50","price":5540},{"date":"1397/04/27 11:20","price":5539},{"date":"1397/04/27 11:30","price":5541},{"date":"1397/04/27 11:40","price":5637},{"date":"1397/04/27 11:50","price":5617},{"date":"1397/04/27 12:00","price":5609},{"date":"1397/04/27 12:10","price":5612},{"date":"1397/04/27 12:20","price":5504},{"date":"1397/04/27 12:30","price":5483},{"date":"1397/04/27 12:40","price":5457},{"date":"1397/04/27 12:50","price":5449},{"date":"1397/04/27 13:00","price":5488},{"date":"1397/04/27 13:10","price":5502},{"date":"1397/04/27 13:20","price":5469},{"date":"1397/04/27 13:30","price":5491},{"date":"1397/04/27 13:40","price":5517},{"date":"1397/04/27 13:50","price":5574},{"date":"1397/04/27 14:00","price":5508},{"date":"1397/04/27 14:10","price":5497},{"date":"1397/04/27 14:30","price":5513},{"date":"1397/04/27 14:40","price":5507},{"date":"1397/04/27 14:50","price":5504},{"date":"1397/04/27 15:00","price":5517},{"date":"1397/04/27 15:10","price":5515},{"date":"1397/04/27 15:20","price":5505},{"date":"1397/04/27 15:30","price":5486},{"date":"1397/04/27 15:40","price":5488},{"date":"1397/04/27 16:00","price":5458},{"date":"1397/04/27 16:10","price":5450},{"date":"1397/04/27 16:20","price":5448},{"date":"1397/04/27 16:30","price":5465},{"date":"1397/04/27 16:40","price":5468},{"date":"1397/04/27 16:50","price":5476},{"date":"1397/04/27 17:00","price":5492},{"date":"1397/04/27 17:20","price":5497},{"date":"1397/04/27 17:30","price":5512},{"date":"1397/04/27 17:40","price":5510},{"date":"1397/04/27 17:50","price":5516},{"date":"1397/04/27 18:00","price":5520},{"date":"1397/04/27 18:10","price":5519},{"date":"1397/04/27 18:20","price":5545},{"date":"1397/04/27 18:30","price":5549},{"date":"1397/04/27 18:40","price":5548},{"date":"1397/04/27 19:00","price":5554},{"date":"1397/04/27 19:10","price":5551},{"date":"1397/04/27 19:20","price":5555},{"date":"1397/04/27 19:30","price":5547},{"date":"1397/04/27 19:40","price":5556},{"date":"1397/04/27 20:00","price":5549},{"date":"1397/04/27 20:10","price":5533},{"date":"1397/04/27 20:20","price":5520},{"date":"1397/04/27 20:30","price":5523},{"date":"1397/04/27 20:40","price":5518},{"date":"1397/04/27 20:50","price":5506},{"date":"1397/04/27 21:10","price":5510},{"date":"1397/04/27 21:20","price":5511}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398