پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
5926
بیشترین: 
6151
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5999
زمان: 
4/27 21:20
قیمت دلار استرالیا امروز 27 تیر 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 27 تیر 1397 , 5999 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 10:20","price":6057},{"date":"1397/04/27 10:30","price":6052},{"date":"1397/04/27 10:50","price":6032},{"date":"1397/04/27 11:10","price":6031},{"date":"1397/04/27 11:20","price":6033},{"date":"1397/04/27 11:30","price":6032},{"date":"1397/04/27 11:40","price":6151},{"date":"1397/04/27 11:50","price":6114},{"date":"1397/04/27 12:00","price":6106},{"date":"1397/04/27 12:10","price":6105},{"date":"1397/04/27 12:20","price":5979},{"date":"1397/04/27 12:30","price":5969},{"date":"1397/04/27 12:40","price":5952},{"date":"1397/04/27 12:50","price":5934},{"date":"1397/04/27 13:00","price":5959},{"date":"1397/04/27 13:10","price":5988},{"date":"1397/04/27 13:20","price":5954},{"date":"1397/04/27 13:30","price":5979},{"date":"1397/04/27 13:40","price":6007},{"date":"1397/04/27 13:50","price":6067},{"date":"1397/04/27 14:00","price":5993},{"date":"1397/04/27 14:10","price":5991},{"date":"1397/04/27 14:30","price":6002},{"date":"1397/04/27 14:40","price":5993},{"date":"1397/04/27 15:00","price":6014},{"date":"1397/04/27 15:10","price":6000},{"date":"1397/04/27 15:20","price":5990},{"date":"1397/04/27 15:30","price":5968},{"date":"1397/04/27 15:40","price":5971},{"date":"1397/04/27 15:50","price":5969},{"date":"1397/04/27 16:00","price":5939},{"date":"1397/04/27 16:10","price":5929},{"date":"1397/04/27 16:20","price":5926},{"date":"1397/04/27 16:30","price":5945},{"date":"1397/04/27 16:40","price":5946},{"date":"1397/04/27 16:50","price":5957},{"date":"1397/04/27 17:00","price":5970},{"date":"1397/04/27 17:20","price":5975},{"date":"1397/04/27 17:30","price":5991},{"date":"1397/04/27 17:40","price":5988},{"date":"1397/04/27 17:50","price":5994},{"date":"1397/04/27 18:00","price":5995},{"date":"1397/04/27 18:10","price":5998},{"date":"1397/04/27 18:20","price":6028},{"date":"1397/04/27 18:30","price":6031},{"date":"1397/04/27 18:40","price":6028},{"date":"1397/04/27 18:50","price":6043},{"date":"1397/04/27 19:00","price":6036},{"date":"1397/04/27 19:10","price":6032},{"date":"1397/04/27 19:20","price":6037},{"date":"1397/04/27 19:30","price":6030},{"date":"1397/04/27 19:40","price":6039},{"date":"1397/04/27 19:50","price":6046},{"date":"1397/04/27 20:00","price":6040},{"date":"1397/04/27 20:10","price":6020},{"date":"1397/04/27 20:20","price":6009},{"date":"1397/04/27 20:30","price":6014},{"date":"1397/04/27 20:40","price":6007},{"date":"1397/04/27 20:50","price":5996},{"date":"1397/04/27 21:20","price":5999}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398