پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
6084
بیشترین: 
6319
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6138
زمان: 
4/27 21:20
قیمت دلار کانادا امروز 27 تیر 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 27 تیر 1397 , 6138 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 10:20","price":6215},{"date":"1397/04/27 10:30","price":6213},{"date":"1397/04/27 10:50","price":6201},{"date":"1397/04/27 11:10","price":6196},{"date":"1397/04/27 11:20","price":6199},{"date":"1397/04/27 11:40","price":6319},{"date":"1397/04/27 11:50","price":6283},{"date":"1397/04/27 12:00","price":6272},{"date":"1397/04/27 12:10","price":6274},{"date":"1397/04/27 12:20","price":6142},{"date":"1397/04/27 12:30","price":6132},{"date":"1397/04/27 12:40","price":6114},{"date":"1397/04/27 12:50","price":6094},{"date":"1397/04/27 13:00","price":6121},{"date":"1397/04/27 13:10","price":6154},{"date":"1397/04/27 13:20","price":6117},{"date":"1397/04/27 13:30","price":6145},{"date":"1397/04/27 13:40","price":6176},{"date":"1397/04/27 13:50","price":6231},{"date":"1397/04/27 14:00","price":6160},{"date":"1397/04/27 14:10","price":6148},{"date":"1397/04/27 14:30","price":6160},{"date":"1397/04/27 14:40","price":6150},{"date":"1397/04/27 15:00","price":6170},{"date":"1397/04/27 15:10","price":6157},{"date":"1397/04/27 15:20","price":6146},{"date":"1397/04/27 15:30","price":6128},{"date":"1397/04/27 15:40","price":6127},{"date":"1397/04/27 15:50","price":6130},{"date":"1397/04/27 16:00","price":6096},{"date":"1397/04/27 16:10","price":6085},{"date":"1397/04/27 16:20","price":6084},{"date":"1397/04/27 16:30","price":6105},{"date":"1397/04/27 16:40","price":6107},{"date":"1397/04/27 16:50","price":6115},{"date":"1397/04/27 17:00","price":6130},{"date":"1397/04/27 17:20","price":6131},{"date":"1397/04/27 17:30","price":6151},{"date":"1397/04/27 17:40","price":6145},{"date":"1397/04/27 17:50","price":6153},{"date":"1397/04/27 18:00","price":6158},{"date":"1397/04/27 18:10","price":6154},{"date":"1397/04/27 18:20","price":6184},{"date":"1397/04/27 18:30","price":6187},{"date":"1397/04/27 18:40","price":6189},{"date":"1397/04/27 18:50","price":6199},{"date":"1397/04/27 19:00","price":6190},{"date":"1397/04/27 19:10","price":6184},{"date":"1397/04/27 19:20","price":6190},{"date":"1397/04/27 19:30","price":6182},{"date":"1397/04/27 19:40","price":6189},{"date":"1397/04/27 19:50","price":6194},{"date":"1397/04/27 20:10","price":6171},{"date":"1397/04/27 20:20","price":6157},{"date":"1397/04/27 20:30","price":6162},{"date":"1397/04/27 20:40","price":6157},{"date":"1397/04/27 20:50","price":6141},{"date":"1397/04/27 21:10","price":6140},{"date":"1397/04/27 21:20","price":6138}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398