پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1198
بیشترین: 
1246
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1205
زمان: 
4/27 21:10
قیمت یوان چین امروز 27 تیر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 27 تیر 1397 , 1205 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 10:20","price":1222},{"date":"1397/04/27 10:30","price":1225},{"date":"1397/04/27 10:50","price":1221},{"date":"1397/04/27 11:20","price":1222},{"date":"1397/04/27 11:40","price":1246},{"date":"1397/04/27 11:50","price":1240},{"date":"1397/04/27 12:00","price":1238},{"date":"1397/04/27 12:10","price":1237},{"date":"1397/04/27 12:20","price":1211},{"date":"1397/04/27 12:30","price":1209},{"date":"1397/04/27 12:40","price":1205},{"date":"1397/04/27 12:50","price":1202},{"date":"1397/04/27 13:00","price":1209},{"date":"1397/04/27 13:10","price":1213},{"date":"1397/04/27 13:20","price":1207},{"date":"1397/04/27 13:30","price":1211},{"date":"1397/04/27 13:40","price":1216},{"date":"1397/04/27 13:50","price":1228},{"date":"1397/04/27 14:00","price":1212},{"date":"1397/04/27 14:30","price":1213},{"date":"1397/04/27 14:40","price":1211},{"date":"1397/04/27 14:50","price":1212},{"date":"1397/04/27 15:00","price":1216},{"date":"1397/04/27 15:10","price":1213},{"date":"1397/04/27 15:20","price":1212},{"date":"1397/04/27 15:30","price":1208},{"date":"1397/04/27 15:40","price":1207},{"date":"1397/04/27 16:00","price":1201},{"date":"1397/04/27 16:10","price":1199},{"date":"1397/04/27 16:20","price":1198},{"date":"1397/04/27 16:30","price":1202},{"date":"1397/04/27 16:40","price":1203},{"date":"1397/04/27 16:50","price":1205},{"date":"1397/04/27 17:00","price":1209},{"date":"1397/04/27 17:30","price":1211},{"date":"1397/04/27 17:40","price":1210},{"date":"1397/04/27 17:50","price":1212},{"date":"1397/04/27 18:00","price":1211},{"date":"1397/04/27 18:20","price":1215},{"date":"1397/04/27 18:30","price":1218},{"date":"1397/04/27 18:40","price":1217},{"date":"1397/04/27 18:50","price":1220},{"date":"1397/04/27 19:00","price":1219},{"date":"1397/04/27 19:10","price":1218},{"date":"1397/04/27 19:20","price":1219},{"date":"1397/04/27 19:30","price":1218},{"date":"1397/04/27 19:40","price":1219},{"date":"1397/04/27 20:00","price":1217},{"date":"1397/04/27 20:10","price":1213},{"date":"1397/04/27 20:20","price":1210},{"date":"1397/04/27 20:30","price":1211},{"date":"1397/04/27 20:40","price":1209},{"date":"1397/04/27 20:50","price":1206},{"date":"1397/04/27 21:10","price":1205}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398