پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1675
بیشترین: 
1732
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1695
زمان: 
4/27 21:20
قیمت لیر ترکیه امروز 27 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 27 تیر 1397 , 1695 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 10:20","price":1708},{"date":"1397/04/27 10:30","price":1707},{"date":"1397/04/27 11:10","price":1706},{"date":"1397/04/27 11:40","price":1730},{"date":"1397/04/27 11:50","price":1725},{"date":"1397/04/27 12:00","price":1727},{"date":"1397/04/27 12:10","price":1732},{"date":"1397/04/27 12:20","price":1708},{"date":"1397/04/27 12:30","price":1695},{"date":"1397/04/27 12:40","price":1693},{"date":"1397/04/27 12:50","price":1690},{"date":"1397/04/27 13:00","price":1698},{"date":"1397/04/27 13:10","price":1697},{"date":"1397/04/27 13:20","price":1710},{"date":"1397/04/27 13:30","price":1701},{"date":"1397/04/27 13:40","price":1708},{"date":"1397/04/27 13:50","price":1716},{"date":"1397/04/27 14:00","price":1702},{"date":"1397/04/27 14:10","price":1701},{"date":"1397/04/27 14:30","price":1708},{"date":"1397/04/27 14:40","price":1702},{"date":"1397/04/27 14:50","price":1703},{"date":"1397/04/27 15:00","price":1706},{"date":"1397/04/27 15:10","price":1704},{"date":"1397/04/27 15:20","price":1696},{"date":"1397/04/27 15:30","price":1695},{"date":"1397/04/27 15:40","price":1694},{"date":"1397/04/27 15:50","price":1687},{"date":"1397/04/27 16:00","price":1684},{"date":"1397/04/27 16:10","price":1681},{"date":"1397/04/27 16:20","price":1686},{"date":"1397/04/27 16:30","price":1675},{"date":"1397/04/27 16:40","price":1676},{"date":"1397/04/27 16:50","price":1677},{"date":"1397/04/27 17:00","price":1679},{"date":"1397/04/27 17:20","price":1684},{"date":"1397/04/27 17:30","price":1687},{"date":"1397/04/27 17:40","price":1685},{"date":"1397/04/27 17:50","price":1688},{"date":"1397/04/27 18:00","price":1687},{"date":"1397/04/27 18:10","price":1693},{"date":"1397/04/27 18:20","price":1697},{"date":"1397/04/27 18:30","price":1696},{"date":"1397/04/27 18:40","price":1698},{"date":"1397/04/27 18:50","price":1700},{"date":"1397/04/27 19:10","price":1702},{"date":"1397/04/27 19:20","price":1701},{"date":"1397/04/27 19:30","price":1703},{"date":"1397/04/27 19:50","price":1702},{"date":"1397/04/27 20:00","price":1695},{"date":"1397/04/27 20:10","price":1692},{"date":"1397/04/27 20:20","price":1693},{"date":"1397/04/27 20:30","price":1692},{"date":"1397/04/27 20:40","price":1691},{"date":"1397/04/27 20:50","price":1689},{"date":"1397/04/27 21:10","price":1690},{"date":"1397/04/27 21:20","price":1695}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398