پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2193
بیشترین: 
2277
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2205
زمان: 
4/27 21:20
قیمت درهم امارات امروز 27 تیر 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 27 تیر 1397 , 2205 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 10:20","price":2236},{"date":"1397/04/27 10:50","price":2231},{"date":"1397/04/27 11:10","price":2233},{"date":"1397/04/27 11:20","price":2234},{"date":"1397/04/27 11:30","price":2236},{"date":"1397/04/27 11:40","price":2277},{"date":"1397/04/27 11:50","price":2264},{"date":"1397/04/27 12:00","price":2260},{"date":"1397/04/27 12:10","price":2261},{"date":"1397/04/27 12:20","price":2214},{"date":"1397/04/27 12:30","price":2211},{"date":"1397/04/27 12:40","price":2203},{"date":"1397/04/27 12:50","price":2197},{"date":"1397/04/27 13:00","price":2206},{"date":"1397/04/27 13:10","price":2218},{"date":"1397/04/27 13:20","price":2205},{"date":"1397/04/27 13:30","price":2216},{"date":"1397/04/27 13:40","price":2226},{"date":"1397/04/27 13:50","price":2246},{"date":"1397/04/27 14:00","price":2218},{"date":"1397/04/27 14:10","price":2217},{"date":"1397/04/27 14:30","price":2221},{"date":"1397/04/27 14:40","price":2217},{"date":"1397/04/27 15:00","price":2224},{"date":"1397/04/27 15:10","price":2220},{"date":"1397/04/27 15:20","price":2217},{"date":"1397/04/27 15:30","price":2209},{"date":"1397/04/27 16:00","price":2199},{"date":"1397/04/27 16:10","price":2194},{"date":"1397/04/27 16:20","price":2193},{"date":"1397/04/27 16:30","price":2200},{"date":"1397/04/27 16:40","price":2202},{"date":"1397/04/27 16:50","price":2205},{"date":"1397/04/27 17:00","price":2212},{"date":"1397/04/27 17:30","price":2217},{"date":"1397/04/27 17:40","price":2215},{"date":"1397/04/27 17:50","price":2217},{"date":"1397/04/27 18:00","price":2216},{"date":"1397/04/27 18:10","price":2217},{"date":"1397/04/27 18:20","price":2228},{"date":"1397/04/27 18:30","price":2230},{"date":"1397/04/27 18:40","price":2227},{"date":"1397/04/27 18:50","price":2233},{"date":"1397/04/27 19:00","price":2230},{"date":"1397/04/27 19:20","price":2232},{"date":"1397/04/27 19:30","price":2228},{"date":"1397/04/27 19:40","price":2230},{"date":"1397/04/27 20:00","price":2227},{"date":"1397/04/27 20:10","price":2220},{"date":"1397/04/27 20:20","price":2215},{"date":"1397/04/27 20:30","price":2216},{"date":"1397/04/27 20:40","price":2214},{"date":"1397/04/27 20:50","price":2206},{"date":"1397/04/27 21:20","price":2205}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398