پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
10499
بیشترین: 
10949
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10584
زمان: 
4/27 21:10
قیمت پوند امروز 27 تیر 1397
قیمت پونددر تاریخ 27 تیر 1397 , 10584 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 10:20","price":10758},{"date":"1397/04/27 10:30","price":10760},{"date":"1397/04/27 10:50","price":10729},{"date":"1397/04/27 11:10","price":10731},{"date":"1397/04/27 11:20","price":10736},{"date":"1397/04/27 11:30","price":10739},{"date":"1397/04/27 11:40","price":10949},{"date":"1397/04/27 11:50","price":10891},{"date":"1397/04/27 12:00","price":10878},{"date":"1397/04/27 12:10","price":10877},{"date":"1397/04/27 12:20","price":10651},{"date":"1397/04/27 12:30","price":10625},{"date":"1397/04/27 12:40","price":10589},{"date":"1397/04/27 12:50","price":10557},{"date":"1397/04/27 13:00","price":10629},{"date":"1397/04/27 13:10","price":10667},{"date":"1397/04/27 13:20","price":10596},{"date":"1397/04/27 13:30","price":10600},{"date":"1397/04/27 13:40","price":10652},{"date":"1397/04/27 13:50","price":10758},{"date":"1397/04/27 14:00","price":10624},{"date":"1397/04/27 14:10","price":10598},{"date":"1397/04/27 14:30","price":10638},{"date":"1397/04/27 14:40","price":10615},{"date":"1397/04/27 14:50","price":10611},{"date":"1397/04/27 15:00","price":10654},{"date":"1397/04/27 15:10","price":10632},{"date":"1397/04/27 15:20","price":10617},{"date":"1397/04/27 15:30","price":10577},{"date":"1397/04/27 15:40","price":10573},{"date":"1397/04/27 15:50","price":10576},{"date":"1397/04/27 16:00","price":10519},{"date":"1397/04/27 16:10","price":10504},{"date":"1397/04/27 16:20","price":10499},{"date":"1397/04/27 16:30","price":10533},{"date":"1397/04/27 16:40","price":10535},{"date":"1397/04/27 16:50","price":10551},{"date":"1397/04/27 17:00","price":10586},{"date":"1397/04/27 17:20","price":10582},{"date":"1397/04/27 17:30","price":10617},{"date":"1397/04/27 17:40","price":10606},{"date":"1397/04/27 17:50","price":10622},{"date":"1397/04/27 18:00","price":10619},{"date":"1397/04/27 18:10","price":10624},{"date":"1397/04/27 18:20","price":10676},{"date":"1397/04/27 18:30","price":10685},{"date":"1397/04/27 18:40","price":10678},{"date":"1397/04/27 18:50","price":10699},{"date":"1397/04/27 19:00","price":10686},{"date":"1397/04/27 19:10","price":10679},{"date":"1397/04/27 19:20","price":10694},{"date":"1397/04/27 19:30","price":10676},{"date":"1397/04/27 19:40","price":10689},{"date":"1397/04/27 19:50","price":10688},{"date":"1397/04/27 20:00","price":10681},{"date":"1397/04/27 20:10","price":10648},{"date":"1397/04/27 20:20","price":10623},{"date":"1397/04/27 20:30","price":10624},{"date":"1397/04/27 20:40","price":10610},{"date":"1397/04/27 20:50","price":10580},{"date":"1397/04/27 21:10","price":10584}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398