پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
9359
بیشترین: 
9722
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9439
زمان: 
4/27 21:20
قیمت یورو امروز 27 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 27 تیر 1397 , 9439 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 10:20","price":9556},{"date":"1397/04/27 10:30","price":9564},{"date":"1397/04/27 10:50","price":9535},{"date":"1397/04/27 11:10","price":9536},{"date":"1397/04/27 11:20","price":9543},{"date":"1397/04/27 11:40","price":9722},{"date":"1397/04/27 11:50","price":9676},{"date":"1397/04/27 12:00","price":9657},{"date":"1397/04/27 12:10","price":9664},{"date":"1397/04/27 12:20","price":9462},{"date":"1397/04/27 12:30","price":9445},{"date":"1397/04/27 12:40","price":9405},{"date":"1397/04/27 12:50","price":9382},{"date":"1397/04/27 13:00","price":9437},{"date":"1397/04/27 13:10","price":9469},{"date":"1397/04/27 13:20","price":9413},{"date":"1397/04/27 13:30","price":9457},{"date":"1397/04/27 13:40","price":9495},{"date":"1397/04/27 13:50","price":9582},{"date":"1397/04/27 14:00","price":9470},{"date":"1397/04/27 14:10","price":9448},{"date":"1397/04/27 14:30","price":9484},{"date":"1397/04/27 14:40","price":9467},{"date":"1397/04/27 14:50","price":9465},{"date":"1397/04/27 15:00","price":9491},{"date":"1397/04/27 15:10","price":9480},{"date":"1397/04/27 15:20","price":9468},{"date":"1397/04/27 15:30","price":9429},{"date":"1397/04/27 15:40","price":9426},{"date":"1397/04/27 16:00","price":9384},{"date":"1397/04/27 16:10","price":9359},{"date":"1397/04/27 16:20","price":9362},{"date":"1397/04/27 16:30","price":9389},{"date":"1397/04/27 16:40","price":9395},{"date":"1397/04/27 16:50","price":9406},{"date":"1397/04/27 17:00","price":9431},{"date":"1397/04/27 17:20","price":9434},{"date":"1397/04/27 17:30","price":9457},{"date":"1397/04/27 17:40","price":9450},{"date":"1397/04/27 17:50","price":9467},{"date":"1397/04/27 18:00","price":9464},{"date":"1397/04/27 18:10","price":9471},{"date":"1397/04/27 18:20","price":9514},{"date":"1397/04/27 18:30","price":9520},{"date":"1397/04/27 18:40","price":9511},{"date":"1397/04/27 18:50","price":9543},{"date":"1397/04/27 19:00","price":9532},{"date":"1397/04/27 19:10","price":9531},{"date":"1397/04/27 19:20","price":9538},{"date":"1397/04/27 19:30","price":9527},{"date":"1397/04/27 19:40","price":9539},{"date":"1397/04/27 19:50","price":9540},{"date":"1397/04/27 20:00","price":9525},{"date":"1397/04/27 20:10","price":9494},{"date":"1397/04/27 20:20","price":9475},{"date":"1397/04/27 20:30","price":9477},{"date":"1397/04/27 20:40","price":9465},{"date":"1397/04/27 20:50","price":9433},{"date":"1397/04/27 21:10","price":9442},{"date":"1397/04/27 21:20","price":9439}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398