پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
314620
بیشترین: 
319210
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
316930
زمان: 
4/27 22:25
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 27 تیر 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 27 تیر 1397 , 316930 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 10:15","price":315180},{"date":"1397/04/27 10:25","price":315140},{"date":"1397/04/27 10:50","price":315110},{"date":"1397/04/27 11:05","price":315080},{"date":"1397/04/27 11:15","price":315020},{"date":"1397/04/27 11:35","price":318280},{"date":"1397/04/27 11:45","price":319210},{"date":"1397/04/27 11:55","price":317510},{"date":"1397/04/27 12:05","price":317950},{"date":"1397/04/27 12:15","price":317670},{"date":"1397/04/27 12:25","price":316130},{"date":"1397/04/27 12:35","price":315790},{"date":"1397/04/27 12:45","price":316440},{"date":"1397/04/27 12:55","price":315210},{"date":"1397/04/27 13:05","price":314620},{"date":"1397/04/27 13:15","price":315820},{"date":"1397/04/27 13:25","price":316100},{"date":"1397/04/27 13:35","price":316160},{"date":"1397/04/27 13:45","price":316750},{"date":"1397/04/27 13:55","price":316470},{"date":"1397/04/27 14:00","price":316440},{"date":"1397/04/27 14:10","price":316130},{"date":"1397/04/27 14:25","price":316440},{"date":"1397/04/27 14:40","price":316160},{"date":"1397/04/27 14:45","price":316470},{"date":"1397/04/27 15:00","price":316250},{"date":"1397/04/27 15:05","price":316590},{"date":"1397/04/27 15:15","price":316440},{"date":"1397/04/27 15:25","price":316280},{"date":"1397/04/27 15:35","price":316130},{"date":"1397/04/27 15:45","price":315820},{"date":"1397/04/27 16:00","price":315880},{"date":"1397/04/27 16:15","price":315980},{"date":"1397/04/27 16:25","price":315510},{"date":"1397/04/27 16:35","price":315640},{"date":"1397/04/27 16:45","price":315820},{"date":"1397/04/27 16:55","price":316440},{"date":"1397/04/27 17:05","price":317110},{"date":"1397/04/27 17:15","price":316440},{"date":"1397/04/27 17:35","price":316280},{"date":"1397/04/27 17:45","price":316560},{"date":"1397/04/27 17:55","price":316440},{"date":"1397/04/27 18:15","price":317180},{"date":"1397/04/27 18:25","price":317580},{"date":"1397/04/27 18:35","price":317510},{"date":"1397/04/27 18:45","price":317020},{"date":"1397/04/27 18:55","price":316990},{"date":"1397/04/27 19:05","price":318130},{"date":"1397/04/27 19:15","price":318440},{"date":"1397/04/27 19:25","price":317980},{"date":"1397/04/27 19:35","price":317950},{"date":"1397/04/27 19:45","price":317980},{"date":"1397/04/27 19:55","price":317330},{"date":"1397/04/27 20:05","price":317360},{"date":"1397/04/27 20:15","price":317210},{"date":"1397/04/27 20:25","price":317360},{"date":"1397/04/27 20:35","price":317850},{"date":"1397/04/27 20:45","price":317670},{"date":"1397/04/27 20:50","price":317760},{"date":"1397/04/27 21:05","price":317700},{"date":"1397/04/27 21:15","price":317330},{"date":"1397/04/27 21:25","price":317670},{"date":"1397/04/27 21:35","price":317510},{"date":"1397/04/27 21:45","price":317390},{"date":"1397/04/27 21:55","price":317420},{"date":"1397/04/27 22:05","price":317210},{"date":"1397/04/27 22:15","price":316960},{"date":"1397/04/27 22:25","price":316930}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398