کمترین: 
107776
بیشترین: 
107867
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
107776.0
زمان: 
4/27 13:00
قیمت شاخص بورس امروز 27 تیر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 27 تیر 1397 , 107776.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 10:00","price":107867.0},{"date":"1397/04/27 13:00","price":107776.0}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398