کمترین: 
2556.7
بیشترین: 
2556.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2556.7
زمان: 
4/27 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 27 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 27 تیر 1397 , 2556.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 09:20","price":2556.7}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398