کمترین: 
1195.1
بیشترین: 
1195.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1195.1
زمان: 
4/27 09:20
قیمت ریال قطر امروز 27 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 27 تیر 1397 , 1195.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 09:20","price":1195.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398