کمترین: 
5703.1
بیشترین: 
5703.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5703.1
زمان: 
4/27 09:20
قیمت پوند امروز 27 تیر 1397
قیمت پونددر تاریخ 27 تیر 1397 , 5703.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 09:20","price":5703.1}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399