کمترین: 
1223.21
بیشترین: 
1228.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1223.21
زمان: 
4/27 16:00
قیمت اونس طلا امروز 27 تیر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 27 تیر 1397 , 1223.21 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 01:00","price":1228.13},{"date":"1397/04/27 04:00","price":1227.65},{"date":"1397/04/27 07:00","price":1228.09},{"date":"1397/04/27 10:00","price":1227.20},{"date":"1397/04/27 10:30","price":1224.94},{"date":"1397/04/27 13:00","price":1223.66},{"date":"1397/04/27 16:00","price":1223.21}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398