پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1031900
بیشترین: 
1066300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1045700
زمان: 
4/27 23:55
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 27 تیر 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 27 تیر 1397 , 1045700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 00:15","price":1054100},{"date":"1397/04/27 00:25","price":1054000},{"date":"1397/04/27 00:45","price":1053900},{"date":"1397/04/27 00:55","price":1054000},{"date":"1397/04/27 01:05","price":1053900},{"date":"1397/04/27 01:15","price":1054000},{"date":"1397/04/27 01:35","price":1053900},{"date":"1397/04/27 01:45","price":1054100},{"date":"1397/04/27 02:45","price":1054000},{"date":"1397/04/27 03:25","price":1053900},{"date":"1397/04/27 03:40","price":1054000},{"date":"1397/04/27 04:15","price":1053900},{"date":"1397/04/27 04:25","price":1054100},{"date":"1397/04/27 04:35","price":1054000},{"date":"1397/04/27 05:10","price":1053900},{"date":"1397/04/27 05:35","price":1054000},{"date":"1397/04/27 06:35","price":1053900},{"date":"1397/04/27 06:45","price":1054000},{"date":"1397/04/27 07:25","price":1053900},{"date":"1397/04/27 07:45","price":1054100},{"date":"1397/04/27 07:55","price":1054000},{"date":"1397/04/27 08:05","price":1054100},{"date":"1397/04/27 08:15","price":1054000},{"date":"1397/04/27 08:45","price":1054100},{"date":"1397/04/27 08:50","price":1053900},{"date":"1397/04/27 09:15","price":1054000},{"date":"1397/04/27 09:55","price":1053900},{"date":"1397/04/27 10:05","price":1054100},{"date":"1397/04/27 10:30","price":1054000},{"date":"1397/04/27 10:45","price":1053900},{"date":"1397/04/27 10:50","price":1050900},{"date":"1397/04/27 11:25","price":1051000},{"date":"1397/04/27 11:35","price":1066300},{"date":"1397/04/27 11:45","price":1062600},{"date":"1397/04/27 11:55","price":1064400},{"date":"1397/04/27 12:05","price":1064500},{"date":"1397/04/27 12:15","price":1043600},{"date":"1397/04/27 12:25","price":1038500},{"date":"1397/04/27 12:35","price":1037200},{"date":"1397/04/27 12:45","price":1033700},{"date":"1397/04/27 12:55","price":1040200},{"date":"1397/04/27 13:05","price":1039700},{"date":"1397/04/27 13:15","price":1045200},{"date":"1397/04/27 13:25","price":1043200},{"date":"1397/04/27 13:35","price":1046200},{"date":"1397/04/27 13:45","price":1050500},{"date":"1397/04/27 13:55","price":1043600},{"date":"1397/04/27 14:00","price":1042800},{"date":"1397/04/27 14:10","price":1042600},{"date":"1397/04/27 14:25","price":1046300},{"date":"1397/04/27 14:40","price":1042700},{"date":"1397/04/27 14:45","price":1046100},{"date":"1397/04/27 15:00","price":1044500},{"date":"1397/04/27 15:05","price":1042700},{"date":"1397/04/27 15:15","price":1039200},{"date":"1397/04/27 15:25","price":1035400},{"date":"1397/04/27 15:35","price":1039000},{"date":"1397/04/27 15:45","price":1034000},{"date":"1397/04/27 15:55","price":1033700},{"date":"1397/04/27 16:00","price":1031900},{"date":"1397/04/27 16:15","price":1035500},{"date":"1397/04/27 16:35","price":1037100},{"date":"1397/04/27 16:45","price":1037300},{"date":"1397/04/27 16:55","price":1041600},{"date":"1397/04/27 17:05","price":1045600},{"date":"1397/04/27 17:15","price":1042600},{"date":"1397/04/27 17:25","price":1044400},{"date":"1397/04/27 17:35","price":1043400},{"date":"1397/04/27 17:45","price":1046300},{"date":"1397/04/27 17:55","price":1045300},{"date":"1397/04/27 18:05","price":1047900},{"date":"1397/04/27 18:15","price":1050000},{"date":"1397/04/27 18:35","price":1049500},{"date":"1397/04/27 18:45","price":1049600},{"date":"1397/04/27 18:55","price":1049800},{"date":"1397/04/27 19:05","price":1049200},{"date":"1397/04/27 19:15","price":1050100},{"date":"1397/04/27 19:25","price":1049800},{"date":"1397/04/27 19:35","price":1049900},{"date":"1397/04/27 19:55","price":1047800},{"date":"1397/04/27 20:05","price":1045100},{"date":"1397/04/27 20:15","price":1044500},{"date":"1397/04/27 20:25","price":1043300},{"date":"1397/04/27 20:35","price":1043400},{"date":"1397/04/27 20:45","price":1040900},{"date":"1397/04/27 20:50","price":1041000},{"date":"1397/04/27 21:05","price":1040800},{"date":"1397/04/27 21:15","price":1043900},{"date":"1397/04/27 21:25","price":1044000},{"date":"1397/04/27 21:35","price":1045700},{"date":"1397/04/27 21:45","price":1045800},{"date":"1397/04/27 22:05","price":1045700},{"date":"1397/04/27 22:15","price":1045500},{"date":"1397/04/27 22:25","price":1045600},{"date":"1397/04/27 22:35","price":1045700},{"date":"1397/04/27 23:05","price":1045600},{"date":"1397/04/27 23:15","price":1045700},{"date":"1397/04/27 23:45","price":1045600},{"date":"1397/04/27 23:55","price":1045700}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398