پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.721
بیشترین: 
2.747
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.721
زمان: 
4/27 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 27 تیر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 27 تیر 1397 , 2.721 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 00:00","price":2.74},{"date":"1397/04/27 00:32","price":2.742},{"date":"1397/04/27 01:32","price":2.74},{"date":"1397/04/27 02:00","price":2.743},{"date":"1397/04/27 03:32","price":2.744},{"date":"1397/04/27 04:00","price":2.743},{"date":"1397/04/27 04:32","price":2.744},{"date":"1397/04/27 05:00","price":2.743},{"date":"1397/04/27 05:32","price":2.742},{"date":"1397/04/27 06:00","price":2.743},{"date":"1397/04/27 06:32","price":2.744},{"date":"1397/04/27 07:00","price":2.745},{"date":"1397/04/27 08:00","price":2.746},{"date":"1397/04/27 09:00","price":2.744},{"date":"1397/04/27 10:32","price":2.742},{"date":"1397/04/27 12:00","price":2.743},{"date":"1397/04/27 12:32","price":2.74},{"date":"1397/04/27 13:32","price":2.744},{"date":"1397/04/27 14:00","price":2.74},{"date":"1397/04/27 14:32","price":2.744},{"date":"1397/04/27 15:00","price":2.737},{"date":"1397/04/27 15:32","price":2.735},{"date":"1397/04/27 16:00","price":2.74},{"date":"1397/04/27 16:40","price":2.742},{"date":"1397/04/27 17:00","price":2.737},{"date":"1397/04/27 17:32","price":2.747},{"date":"1397/04/27 18:00","price":2.74},{"date":"1397/04/27 18:32","price":2.736},{"date":"1397/04/27 19:00","price":2.732},{"date":"1397/04/27 19:32","price":2.727},{"date":"1397/04/27 20:00","price":2.728},{"date":"1397/04/27 20:32","price":2.731},{"date":"1397/04/27 21:00","price":2.736},{"date":"1397/04/27 21:32","price":2.732},{"date":"1397/04/27 22:00","price":2.728},{"date":"1397/04/27 23:00","price":2.725},{"date":"1397/04/27 23:32","price":2.721}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398