پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.0075
بیشترین: 
2.0545
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0405
زمان: 
4/27 23:32
قیمت بنزین امروز 27 تیر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 27 تیر 1397 , 2.0405 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 00:00","price":2.021},{"date":"1397/04/27 00:32","price":2.0185},{"date":"1397/04/27 01:00","price":2.021},{"date":"1397/04/27 01:32","price":2.0103},{"date":"1397/04/27 02:00","price":2.0135},{"date":"1397/04/27 03:00","price":2.0125},{"date":"1397/04/27 03:32","price":2.0145},{"date":"1397/04/27 05:00","price":2.013},{"date":"1397/04/27 05:32","price":2.0163},{"date":"1397/04/27 06:00","price":2.0175},{"date":"1397/04/27 06:32","price":2.0165},{"date":"1397/04/27 07:00","price":2.0155},{"date":"1397/04/27 07:32","price":2.016},{"date":"1397/04/27 09:00","price":2.0155},{"date":"1397/04/27 10:00","price":2.017},{"date":"1397/04/27 10:32","price":2.0135},{"date":"1397/04/27 11:32","price":2.0125},{"date":"1397/04/27 12:00","price":2.016},{"date":"1397/04/27 12:32","price":2.0135},{"date":"1397/04/27 13:00","price":2.0105},{"date":"1397/04/27 13:32","price":2.0075},{"date":"1397/04/27 14:00","price":2.011},{"date":"1397/04/27 14:32","price":2.014},{"date":"1397/04/27 15:00","price":2.0135},{"date":"1397/04/27 15:32","price":2.0195},{"date":"1397/04/27 16:00","price":2.0225},{"date":"1397/04/27 16:40","price":2.0165},{"date":"1397/04/27 17:00","price":2.015},{"date":"1397/04/27 17:32","price":2.0155},{"date":"1397/04/27 18:00","price":2.0129},{"date":"1397/04/27 19:00","price":2.0128},{"date":"1397/04/27 19:32","price":2.0224},{"date":"1397/04/27 20:00","price":2.0324},{"date":"1397/04/27 20:32","price":2.03},{"date":"1397/04/27 21:00","price":2.0375},{"date":"1397/04/27 21:32","price":2.0385},{"date":"1397/04/27 22:00","price":2.045},{"date":"1397/04/27 22:32","price":2.0545},{"date":"1397/04/27 23:00","price":2.0516},{"date":"1397/04/27 23:32","price":2.0405}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398