پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
627.13
بیشترین: 
641.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
639.13
زمان: 
4/27 23:32
قیمت گازوئیل امروز 27 تیر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 27 تیر 1397 , 639.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/27 00:00","price":632.13},{"date":"1397/04/27 00:32","price":631.63},{"date":"1397/04/27 01:00","price":631.88},{"date":"1397/04/27 01:32","price":629.13},{"date":"1397/04/27 02:00","price":629.5},{"date":"1397/04/27 05:00","price":628.88},{"date":"1397/04/27 05:32","price":630.13},{"date":"1397/04/27 06:00","price":630.38},{"date":"1397/04/27 06:32","price":630.13},{"date":"1397/04/27 07:32","price":630.38},{"date":"1397/04/27 10:00","price":630.88},{"date":"1397/04/27 10:32","price":629.63},{"date":"1397/04/27 11:00","price":629.88},{"date":"1397/04/27 11:32","price":629.38},{"date":"1397/04/27 12:32","price":629.13},{"date":"1397/04/27 13:00","price":627.13},{"date":"1397/04/27 13:32","price":627.38},{"date":"1397/04/27 14:00","price":628.38},{"date":"1397/04/27 14:32","price":629.13},{"date":"1397/04/27 15:32","price":630.63},{"date":"1397/04/27 16:00","price":631.63},{"date":"1397/04/27 16:40","price":630.63},{"date":"1397/04/27 17:00","price":629.63},{"date":"1397/04/27 17:32","price":629.38},{"date":"1397/04/27 18:00","price":627.38},{"date":"1397/04/27 18:32","price":627.13},{"date":"1397/04/27 19:00","price":627.38},{"date":"1397/04/27 19:32","price":629.25},{"date":"1397/04/27 20:00","price":633.38},{"date":"1397/04/27 20:32","price":633.13},{"date":"1397/04/27 21:00","price":637.63},{"date":"1397/04/27 21:32","price":638.38},{"date":"1397/04/27 22:00","price":639.38},{"date":"1397/04/27 22:32","price":641.13},{"date":"1397/04/27 23:00","price":641},{"date":"1397/04/27 23:32","price":639.13}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398